V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Erasmus

Aktywności podejmowane przez społeczność szkolną V Liceum

w ramach projektu Erasmus+

 

W dniu 23 marca 2023r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego poświęcone zintegrowanemu kształceniu językowo- przedmiotowemu CLIL. Warsztaty zorganizowała i poprowadziła mgr Iwona Rembowska w ramach dzielenia się wiedzą zdobytą na kursie metodycznym Dublin Secondary Clil for teachers who teach their subjects bilingually, 16-29 October 2022, realizowanym w zakresie mobilności kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+, projekt krótkoterminowy Speaking is my goal. Modern European citizens w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im Romualda Traugutta w Radomiu.

Program warsztatów obejmował następujące zagadnienia:

Czytaj więcej...

Nasz projekt Speaking is my goal. Modern European citizens realizowany w ramach progrmu Erasmus+ został zgłoszony przez koordynatorkę projektu do konkursu fotograficznego Selfie+ organizowanego przez Fundację Systemu Edukacji FRSE.

Poprzez dodanie zdjęć oraz opisów działań na platformie Selfie+ realizatorzy projektów mogą pochwalić się swoimi dokonaniami, upowszechniać wyniki pracy nad projektem, a przede wszystkim pokazać potencjalnym przyszłym beneficjentom programów wspieranych przez Fundację, że warto korzystać z oferty FRSE.

Edycja Konkursu Selfie+ 2022 odbyła się pod hasłem: „Wyraź siebie, inspiruj innych”. Nasz projekt startował w kategorii: Twój projekt w jednym ujęciu – za pomocą jednego autorskiego zdjęcia należało przedstawić główny temat działań projektowych oraz krótko opisać działania jakie realizujemy w naszym projekcie. Termin zgłoszeń minął 30 grudnia 2022r.

Konkurs Selfie+ przeznaczony jest dla beneficjentów programów:

  • Erasmus+;
  • PO WER;
  • Europejski Korpus Solidarności;
  • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży;
  • Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży.

W konkursie mogły wziąć udział zdjęcia z projektów realizowanych od początku funkcjonowania powyższych programów. Mogli je zgłaszać realizatorzy projektów, których działania zakończyły się lub trwają nadal.

 

Czytaj więcej...

Zgodnie z założeniami szkolnego projektuSpeaking is my goal. Modern European citizensw ramach programuErasmus+w dniu1 grudnia 2022rodbył sięSzkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej.Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, jej historii i zasadach funkcjonowania, doskonalenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytych informacji, kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa oraz szkolna integracja.Co ciekawe konkurs odbył się w niekonwencjonalnej formie - na platformieKahoot. Uczestniczyło w nim50uczniów z różnych klas V LO.

Czytaj więcej...

 

Zgodnie z założeniami i celami naszego szkolnego projektu Speaking is my goal. Modern European citizens realizowanego w ramach programu Erasmus+ szczególną uwagę chcemy zwrócić na kwestie związane z otaczającym nas środowiskiem oraz jego ochroną. Postanowiliśmy uczulić naszych uczniów na ten aspekt naszego życia i zaproponowaliśmy im opracowanie pamiętnika ekologicznego na padlecie.

Czytaj więcej...

3 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Z tej okazji wybrani uczniowie wraz ze swoimi opiekunami przygotowali stoiska, na których można było poznać kulturę i język wybranych sześciu krajów. W tym roku były to: Irlandia, Portugalia, Turcja, Islandia, Grecja i Szwajcaria. W tym roku po raz pierwszy zespół Erasmus+ dołączył do tego wydarzenia, organizowanego przez nauczycieli języka niemieckiego oraz angielskiego.
 
Jak zwykle można było się wiele dowiedzieć, świetnie zabawić i dobrze zjeść.
 
Dziękujemy zaangażowanej młodzieży za włączenie się w obchody tego międzynarodowego święta. Opiekunami stanowisk byli następujący nauczyciele: Julita Markiewicz, Karina Zgrzebniak, Lucyna Przychodzeń, Rafał Kosior, Katarzyna Kluczny, Magdalena Kosiec, Dorota Kacprzak, Sylwia Makuch, Jadwiga Kuś, Iwona Rembowska, Monika Pietrzyk, Małgorzata Szczepaniak, Blanka Rodkiewicz, Ewa Jeżyńska
 

21 maja przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju ( World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Rezolucja odnosi się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju. Celem obchodów tego dnia jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą. To również okazja, jak podkreśla UNESCO, do uświadomienia rządów, polityków, instytucji kultury i uczestników życia społecznego, o potrzebie przeciwstawiania się nierównościom w traktowaniu różnych kultur.

 Z tej okazji zespół Erasmus+ zorganizował Targ Różnorodności Kulturowej połączony z konkursem dla klas I naszej szkoły. Głównym założeniem tej imprezy...

Czytaj więcej...

Z wielką przyjemnością pragniemy powiadomić, że uczennica Aneta Pastuszka z klasy 3A zakwalifikowała się do finału międzynarodowego konkursu Youth on Trust Awards 2022 PERITIA - Policy, Expertise and Trust. Konkurs organizowany jest przez Polską Akademię Nauk w ramach projektu PERITIA.
Projekt PERITIA zaprasza uczniów z całej Europy by podzielili się swoimi poglądami na temat zaufania publicznego i stworzenia projektu poruszającego kwestię, która ich zdaniem jest najważniejsza w odniesieniu do tematu zaufania w życiu społecznym i politycznym. Nasza uczennica przygotowała swoją pracę konkursową w formacie krótkiego filmu w języku angielskim. 25 maja odbędzie się spotkanie on-line, podczas którego zostaną zaprezentowane prace wszystkich finalistów.
Gratulujemy serdecznie uczennicy i trzymamy kciuki za dalsze osiągnięcia.
Opiekun: mgr Iwona Rembowska

Czytaj więcej...

Kolejna akcja w ramach projektu Erasmus+ za nami...Na zakończenie obchodów Światowego Dnia Wody w dniu 28 marca 2022 został zorganizowany w aplikacji Forms szkolny konkurs "WODA".Organizatorką i pomysłodawczynią akcji była pani Barbara Stojak.

I miejsce z kompletem punktów oraz najlepszym czasem wypełnienia formularza zajęła Natalia Podkowa z klasy 2A. Uczennica otrzymała nagrodę indywidualną oraz voucher na "dzień bez pytania" dla swojej klasy.

 

Gratulujemy !

Woda to cudowna substancja, ale w pełni doceniamy jej wartość dopiero wtedy kiedy jej brakuje. Dlatego co roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. W tym roku po raz pierwszy do tej akcji włączyła się nasza szkoła. Z tej okazji Zespół Erasmus+ zaplanował szereg akcji w dniach 21 -25 marca. A dokładnie: na godzinach wychowawczych wychowawcy przeprowadzili zajęcia w oparciu o prezentacje przygotowane przez p. Ewę Fundowicz na temat wody, jej  dostępności, globalnego znaczenia dla całej Ziemi, niezwykłych właściwościach wody i potrzebie jej ochrony.

Zorganizowaliśmy też kilka innych działań dla uczniów:

Czytaj więcej...