V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Erasmus

Aktywności podejmowane przez społeczność szkolną V Liceum

w ramach projektu Erasmus+

 

Konferencja “Forum nowoczesnych obywateli Europy. Edukacja i ekologia w projektach Erasmus +” już za nami. Organizatorem wydarzenia było V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu we współpracy z Akademią Handlową Nauk Społecznych. Na zaproszenie naszego liceum odpowiedziały radomskie szkoły oraz instytucje związane z oświatą: PSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka, PSP nr 34 w Radomiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Dionizego Czachowskiego, Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, Zespół Szkół Ekonomicznych, Fundacja “My Future”   oraz Akademia Handlowa Nauk Stosowanych, w której gościnnych progach zorganizowano konferencję. Mieliśmy zaszczyt gościć władze miasta reprezentowane przez wiceprezydent Panią Katarzynę Kalinowską, przedstawicieli radomskich uczelni wyższych, dyrektorów zaproszonych szkół, nauczycieli-koordynatorów programów europejskich oraz uczniów będących reprezentantami swoich szkolnych projektów Erasmus +. 

Czytaj więcej...

W dniu 29 maja 2023 w klasie 3B została przeprowadzona lekcja otwarta z języka niemieckiego, na której pani Barbara Stojak wykorzystała zdobytą na kursie na Malcie w ramach mobilności Erasmus+ wiedzę i doświadczenie w zakresie transferu językowego ( język niemiecki i język angielski – Denglisch). Na zajęciach wykorzystano nowoczesne narzędzia TIK oraz aplikacje Kahoot, LearningApps oraz Jamboard. Okazało się, że można funkcjonować w różnorodności językowej- kiedy zacierają się granice językowe, kiedy można płynnie przechodzić w konwersacji z języka niemieckiego na język angielski, zapominając o swoim ojczystym języku. Lekcje języka obcego mogą być prowadzone binlingualnie , jeśli nauczyciel posiada takie kompetencje – czyli można wspomagać wyjaśnianie słownictwa niemieckiego przy pomocy wyrażeń z języka angielskiego i na odwrót. Takie prawie niezauważalne przechodzenie z jednego do drugiego języka obcego, bez używania najbardziej oczywistej metody tłumaczenia na język polski, daje bardzo dobre efekty i jest ciekawym ćwiczeniem umiejętności językowych uczniów.

Zajęcia były połączone z prezentacją technik uczenia się i nauczania, pomocnych dla uczniów z problemami dyslektycznymi, przeprowadzoną przez panią Jadwigę Wędzinę. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciem dysleksji, a następnie zaproszeni do obejrzenia filmu na temat technik pomocnych w pracy z osobami z problemem dyslektycznym:

Psycholog dodała informacje o jeszcze dwóch pomocnych technikach, z których pierwsza polega na stosowaniu powiększonego druku, co ułatwia rozpoznawanie wyrazów, a przez to wpływa na szybkość czytania i rozumienia tekstu, a kolejna na stosowaniu kolorowych przeźroczystych nakładek na czytany tekst, co zmniejsza kontrast między kolorem druku a kolorem kartki, a przez to obniża męczliwość podczas czytania.

Następnie poinformowała o tym, na czym polega i w jaki sposób poprawia pracę umysłową ćwiczenie leniwych ósemek oraz zaprosiła do obejrzenia filmu na ten temat:

Po filmie uczniowie i nauczyciele mieli możliwość sami wykonać ćwiczenie leniwych ósemek oraz wczuć się w sytuację dziecka, które dopiero uczy się pisać.

Na koniec zostały rozdane materiały zawierające opis ćwiczeń pomocnych uczniom dyslektycznych i nie tylko w nauce języków obcych i nie tylko, które można również wykorzystać do wzajemnego poznawania się i dobrej zabaw

   World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

   TARG RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ

  WYNIKI

W imieniu organizatora Dnia Różnorodności Kulturowej - zespołu Erasmus+ oraz Komisji Konkursowej w składzie:
mgr Marzena Siara (wicedyrektor szkoły)
mgr Iwona Rembowska
mgr Jadwiga Wędzina
Alan Kotkowski SU
Julia Guzin SU

przedstawiamy wyniki klas biorących udział w Targu Różnorodności Kulturowej:
Miejsce I - klasa IF Jordania
Miejsce II - klasa ID USA
Miejsce III - klasa IE Litwa

Za wykonanie pięknych zdjęć dziękujemy Joasi Włodarczyk z klasy 2D.
Chcielibyśmy również pogratulować wszystkim klasom pierwszym biorącym udział w Targu Różnorodności oraz ich wychowawcom zaangażowania, inwencji i ciekawych pomysłów. Było kolorowo, muzycznie, pysznie i wesoło. Dziękujemy za udział!

Iwona Rembowska

Ewa Fundowicz

21 maja przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju ( World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Rezolucja odnosi się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju. Celem obchodów tego dnia jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą. To również okazja, jak podkreśla UNESCO, do uświadomienia rządów, polityków, instytucji kultury i uczestników życia społecznego, o potrzebie przeciwstawiania się nierównościom w traktowaniu różnych kultur.

Z tej okazji w dniu 9 czerwca 2023 r. zespół Erasmus+ zorganizował Targ Różnorodności Kulturowej połączony z konkursem dla klas I naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Dnia 05 czerwca 2023r odbyło się spotkanie z paniami Karoliną Chojnacką oraz Kingą Piaseczną, wolontariuszkami Fundacji My Future oraz liderkami projektu. Obie panie opowiedziały o organizacji i założeniach Fundacji oraz realizowanym przez nich projekcie skierowanym do młodzieży z klas 8 szkoły podstawowej oraz klas I-III szkół średnich. Wyjaśniły na czym polegać będzie udział młodzieży w projekcie i zasadach rekrutacji na wakacyjne międzynarodowe warsztaty projektowe CAREER KICK OFF. W spotkaniu wzięli udział zainteresowani uczniowie z naszej szkoły z klas I-III oraz panie Iwona Rembowska i Ewa Fundowicz.

Udział w projekcie pomoże  zrekrutowanym uczestnikom i uczestniczkom na poszerzenie wiedzy niezbędnej do postawienia pierwszych kroków na rynku pracy. 20 ambitnych uczestników i uczestniczek z Polski, na 10 dni w Jedlni-Letnisko oraz Radomiu, dołączy do międzynarodowego zespołu z Niemiec i Grecji.  50 osób z trzech narodowości pod okiem 6 liderów młodzieżowych będzie poruszać tematy związane z wejściem na rynek pracy, pisaniem pierwszego CV, przejściem rozmowy kwalifikacyjnej i wiele innych aspektów, które pomogą zacząć budować swoją przyszłą drogę zawodową.

Liderki odpowiedzialne za projekt z ramienia Fundacji My Future, mają już spore doświadczenie i są związane z fundacją od wielu lat. Razem z  zrekrutowanymi osobami będą uczestniczyć w warsztatach z trenerami z branży, gdzie uczestnicy otrzymają narzędzia, dzięki którym napisanie pierwszego CV czy przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej stanie się prostsze i efektywniejsze! Również wszyscy będą eksplorować różnice kulturowe i podejście do pracy w poszczególnych krajach oraz doskonalić znajomość języka angielskiego.

Iwona Rembowska