V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Erasmus

Aktywności podejmowane przez społeczność szkolną V Liceum

w ramach projektu Erasmus+

 

W dniu 23 marca 2023r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego poświęcone zintegrowanemu kształceniu językowo- przedmiotowemu CLIL. Warsztaty zorganizowała i poprowadziła mgr Iwona Rembowska w ramach dzielenia się wiedzą zdobytą na kursie metodycznym Dublin Secondary Clil for teachers who teach their subjects bilingually, 16-29 October 2022, realizowanym w zakresie mobilności kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+, projekt krótkoterminowy Speaking is my goal. Modern European citizens w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im Romualda Traugutta w Radomiu.

Program warsztatów obejmował następujące zagadnienia:

Czytaj więcej...

Nasz projekt Speaking is my goal. Modern European citizens realizowany w ramach progrmu Erasmus+ został zgłoszony przez koordynatorkę projektu do konkursu fotograficznego Selfie+ organizowanego przez Fundację Systemu Edukacji FRSE.

Poprzez dodanie zdjęć oraz opisów działań na platformie Selfie+ realizatorzy projektów mogą pochwalić się swoimi dokonaniami, upowszechniać wyniki pracy nad projektem, a przede wszystkim pokazać potencjalnym przyszłym beneficjentom programów wspieranych przez Fundację, że warto korzystać z oferty FRSE.

Edycja Konkursu Selfie+ 2022 odbyła się pod hasłem: „Wyraź siebie, inspiruj innych”. Nasz projekt startował w kategorii: Twój projekt w jednym ujęciu – za pomocą jednego autorskiego zdjęcia należało przedstawić główny temat działań projektowych oraz krótko opisać działania jakie realizujemy w naszym projekcie. Termin zgłoszeń minął 30 grudnia 2022r.

Konkurs Selfie+ przeznaczony jest dla beneficjentów programów:

  • Erasmus+;
  • PO WER;
  • Europejski Korpus Solidarności;
  • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży;
  • Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży.

W konkursie mogły wziąć udział zdjęcia z projektów realizowanych od początku funkcjonowania powyższych programów. Mogli je zgłaszać realizatorzy projektów, których działania zakończyły się lub trwają nadal.

 

Czytaj więcej...

Zgodnie z założeniami szkolnego projektuSpeaking is my goal. Modern European citizensw ramach programuErasmus+w dniu1 grudnia 2022rodbył sięSzkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej.Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, jej historii i zasadach funkcjonowania, doskonalenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytych informacji, kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa oraz szkolna integracja.Co ciekawe konkurs odbył się w niekonwencjonalnej formie - na platformieKahoot. Uczestniczyło w nim50uczniów z różnych klas V LO.

Czytaj więcej...

 

Zgodnie z założeniami i celami naszego szkolnego projektu Speaking is my goal. Modern European citizens realizowanego w ramach programu Erasmus+ szczególną uwagę chcemy zwrócić na kwestie związane z otaczającym nas środowiskiem oraz jego ochroną. Postanowiliśmy uczulić naszych uczniów na ten aspekt naszego życia i zaproponowaliśmy im opracowanie pamiętnika ekologicznego na padlecie.

Czytaj więcej...