V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Erasmus

Aktywności podejmowane przez społeczność szkolną V Liceum

w ramach projektu Erasmus+

 

Nasz projekt Speaking is my goal. Modern European citizens realizowany w ramach progrmu Erasmus+ został zgłoszony przez koordynatorkę projektu do konkursu fotograficznego Selfie+ organizowanego przez Fundację Systemu Edukacji FRSE.

Poprzez dodanie zdjęć oraz opisów działań na platformie Selfie+ realizatorzy projektów mogą pochwalić się swoimi dokonaniami, upowszechniać wyniki pracy nad projektem, a przede wszystkim pokazać potencjalnym przyszłym beneficjentom programów wspieranych przez Fundację, że warto korzystać z oferty FRSE.

Edycja Konkursu Selfie+ 2022 odbyła się pod hasłem: „Wyraź siebie, inspiruj innych”. Nasz projekt startował w kategorii: Twój projekt w jednym ujęciu – za pomocą jednego autorskiego zdjęcia należało przedstawić główny temat działań projektowych oraz krótko opisać działania jakie realizujemy w naszym projekcie. Termin zgłoszeń minął 30 grudnia 2022r.

Konkurs Selfie+ przeznaczony jest dla beneficjentów programów:

  • Erasmus+;
  • PO WER;
  • Europejski Korpus Solidarności;
  • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży;
  • Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży.

W konkursie mogły wziąć udział zdjęcia z projektów realizowanych od początku funkcjonowania powyższych programów. Mogli je zgłaszać realizatorzy projektów, których działania zakończyły się lub trwają nadal.

 

Czytaj więcej...

Zgodnie z założeniami szkolnego projektu Speaking is my goal. Modern European citizens w ramach programu Erasmus+ w dniu 1 grudnia 2022r odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, jej historii i zasadach funkcjonowania, doskonalenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytych informacji, kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa oraz szkolna integracja.Co ciekawe konkurs odbył się w niekonwencjonalnej formie - na platformie Kahoot. Uczestniczyło w nim 50 uczniów z różnych klas V LO.

Czytaj więcej...

 

Zgodnie z założeniami i celami naszego szkolnego projektu Speaking is my goal. Modern European citizens realizowanego w ramach programu Erasmus+ szczególną uwagę chcemy zwrócić na kwestie związane z otaczającym nas środowiskiem oraz jego ochroną. Postanowiliśmy uczulić naszych uczniów na ten aspekt naszego życia i zaproponowaliśmy im opracowanie pamiętnika ekologicznego na padlecie.

Czytaj więcej...

3 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Z tej okazji wybrani uczniowie wraz ze swoimi opiekunami przygotowali stoiska, na których można było poznać kulturę i język wybranych sześciu krajów. W tym roku były to: Irlandia, Portugalia, Turcja, Islandia, Grecja i Szwajcaria. W tym roku po raz pierwszy zespół Erasmus+ dołączył do tego wydarzenia, organizowanego przez nauczycieli języka niemieckiego oraz angielskiego.
 
Jak zwykle można było się wiele dowiedzieć, świetnie zabawić i dobrze zjeść.
 
Dziękujemy zaangażowanej młodzieży za włączenie się w obchody tego międzynarodowego święta. Opiekunami stanowisk byli następujący nauczyciele: Julita Markiewicz, Karina Zgrzebniak, Lucyna Przychodzeń, Rafał Kosior, Katarzyna Kluczny, Magdalena Kosiec, Dorota Kacprzak, Sylwia Makuch, Jadwiga Kuś, Iwona Rembowska, Monika Pietrzyk, Małgorzata Szczepaniak, Blanka Rodkiewicz, Ewa Jeżyńska
 

21 maja przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju ( World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Rezolucja odnosi się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju. Celem obchodów tego dnia jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą. To również okazja, jak podkreśla UNESCO, do uświadomienia rządów, polityków, instytucji kultury i uczestników życia społecznego, o potrzebie przeciwstawiania się nierównościom w traktowaniu różnych kultur.

 Z tej okazji zespół Erasmus+ zorganizował Targ Różnorodności Kulturowej połączony z konkursem dla klas I naszej szkoły. Głównym założeniem tej imprezy...

Czytaj więcej...