V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Erasmus

Aktywności podejmowane przez społeczność szkolną V Liceum

w ramach projektu Erasmus+

 

Konferencja “Forum nowoczesnych obywateli Europy. Edukacja i ekologia w projektach Erasmus +” już za nami. Organizatorem wydarzenia było V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu we współpracy z Akademią Handlową Nauk Społecznych. Na zaproszenie naszego liceum odpowiedziały radomskie szkoły oraz instytucje związane z oświatą: PSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka, PSP nr 34 w Radomiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Dionizego Czachowskiego, Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, Zespół Szkół Ekonomicznych, Fundacja “My Future”   oraz Akademia Handlowa Nauk Stosowanych, w której gościnnych progach zorganizowano konferencję. Mieliśmy zaszczyt gościć władze miasta reprezentowane przez wiceprezydent Panią Katarzynę Kalinowską, przedstawicieli radomskich uczelni wyższych, dyrektorów zaproszonych szkół, nauczycieli-koordynatorów programów europejskich oraz uczniów będących reprezentantami swoich szkolnych projektów Erasmus +. 

Czytaj więcej...

W dniu 29 maja 2023 w klasie 3B została przeprowadzona lekcja otwarta z języka niemieckiego, na której pani Barbara Stojak wykorzystała zdobytą na kursie na Malcie w ramach mobilności Erasmus+ wiedzę i doświadczenie w zakresie transferu językowego ( język niemiecki i język angielski – Denglisch). Na zajęciach wykorzystano nowoczesne narzędzia TIK oraz aplikacje Kahoot, LearningApps oraz Jamboard. Okazało się, że można funkcjonować w różnorodności językowej- kiedy zacierają się granice językowe, kiedy można płynnie przechodzić w konwersacji z języka niemieckiego na język angielski, zapominając o swoim ojczystym języku. Lekcje języka obcego mogą być prowadzone binlingualnie , jeśli nauczyciel posiada takie kompetencje – czyli można wspomagać wyjaśnianie słownictwa niemieckiego przy pomocy wyrażeń z języka angielskiego i na odwrót. Takie prawie niezauważalne przechodzenie z jednego do drugiego języka obcego, bez używania najbardziej oczywistej metody tłumaczenia na język polski, daje bardzo dobre efekty i jest ciekawym ćwiczeniem umiejętności językowych uczniów.

Zajęcia były połączone z prezentacją technik uczenia się i nauczania, pomocnych dla uczniów z problemami dyslektycznymi, przeprowadzoną przez panią Jadwigę Wędzinę. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciem dysleksji, a następnie zaproszeni do obejrzenia filmu na temat technik pomocnych w pracy z osobami z problemem dyslektycznym:

Psycholog dodała informacje o jeszcze dwóch pomocnych technikach, z których pierwsza polega na stosowaniu powiększonego druku, co ułatwia rozpoznawanie wyrazów, a przez to wpływa na szybkość czytania i rozumienia tekstu, a kolejna na stosowaniu kolorowych przeźroczystych nakładek na czytany tekst, co zmniejsza kontrast między kolorem druku a kolorem kartki, a przez to obniża męczliwość podczas czytania.

Następnie poinformowała o tym, na czym polega i w jaki sposób poprawia pracę umysłową ćwiczenie leniwych ósemek oraz zaprosiła do obejrzenia filmu na ten temat:

Po filmie uczniowie i nauczyciele mieli możliwość sami wykonać ćwiczenie leniwych ósemek oraz wczuć się w sytuację dziecka, które dopiero uczy się pisać.

Na koniec zostały rozdane materiały zawierające opis ćwiczeń pomocnych uczniom dyslektycznych i nie tylko w nauce języków obcych i nie tylko, które można również wykorzystać do wzajemnego poznawania się i dobrej zabaw

   World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

   TARG RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ

  WYNIKI

W imieniu organizatora Dnia Różnorodności Kulturowej - zespołu Erasmus+ oraz Komisji Konkursowej w składzie:
mgr Marzena Siara (wicedyrektor szkoły)
mgr Iwona Rembowska
mgr Jadwiga Wędzina
Alan Kotkowski SU
Julia Guzin SU

przedstawiamy wyniki klas biorących udział w Targu Różnorodności Kulturowej:
Miejsce I - klasa IF Jordania
Miejsce II - klasa ID USA
Miejsce III - klasa IE Litwa

Za wykonanie pięknych zdjęć dziękujemy Joasi Włodarczyk z klasy 2D.
Chcielibyśmy również pogratulować wszystkim klasom pierwszym biorącym udział w Targu Różnorodności oraz ich wychowawcom zaangażowania, inwencji i ciekawych pomysłów. Było kolorowo, muzycznie, pysznie i wesoło. Dziękujemy za udział!

Iwona Rembowska

Ewa Fundowicz

21 maja przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju ( World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Rezolucja odnosi się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju. Celem obchodów tego dnia jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą. To również okazja, jak podkreśla UNESCO, do uświadomienia rządów, polityków, instytucji kultury i uczestników życia społecznego, o potrzebie przeciwstawiania się nierównościom w traktowaniu różnych kultur.

Z tej okazji w dniu 9 czerwca 2023 r. zespół Erasmus+ zorganizował Targ Różnorodności Kulturowej połączony z konkursem dla klas I naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Dnia 05 czerwca 2023r odbyło się spotkanie z paniami Karoliną Chojnacką oraz Kingą Piaseczną, wolontariuszkami Fundacji My Future oraz liderkami projektu. Obie panie opowiedziały o organizacji i założeniach Fundacji oraz realizowanym przez nich projekcie skierowanym do młodzieży z klas 8 szkoły podstawowej oraz klas I-III szkół średnich. Wyjaśniły na czym polegać będzie udział młodzieży w projekcie i zasadach rekrutacji na wakacyjne międzynarodowe warsztaty projektowe CAREER KICK OFF. W spotkaniu wzięli udział zainteresowani uczniowie z naszej szkoły z klas I-III oraz panie Iwona Rembowska i Ewa Fundowicz.

Udział w projekcie pomoże  zrekrutowanym uczestnikom i uczestniczkom na poszerzenie wiedzy niezbędnej do postawienia pierwszych kroków na rynku pracy. 20 ambitnych uczestników i uczestniczek z Polski, na 10 dni w Jedlni-Letnisko oraz Radomiu, dołączy do międzynarodowego zespołu z Niemiec i Grecji.  50 osób z trzech narodowości pod okiem 6 liderów młodzieżowych będzie poruszać tematy związane z wejściem na rynek pracy, pisaniem pierwszego CV, przejściem rozmowy kwalifikacyjnej i wiele innych aspektów, które pomogą zacząć budować swoją przyszłą drogę zawodową.

Liderki odpowiedzialne za projekt z ramienia Fundacji My Future, mają już spore doświadczenie i są związane z fundacją od wielu lat. Razem z  zrekrutowanymi osobami będą uczestniczyć w warsztatach z trenerami z branży, gdzie uczestnicy otrzymają narzędzia, dzięki którym napisanie pierwszego CV czy przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej stanie się prostsze i efektywniejsze! Również wszyscy będą eksplorować różnice kulturowe i podejście do pracy w poszczególnych krajach oraz doskonalić znajomość języka angielskiego.

Iwona Rembowska

24 kwietnia 2023 odbyła się lekcja otwarta dla nauczycieli języka angielskiego. Wzięli w niej udział: uczniowie klasy 2B, prowadząca Dorota Kacprzak oraz zaproszeni goście: panie profesor Sylwia Makuch, Blanka Rembowska, Karolina Witczak oraz Ewa Jeżyńska. Głównym celem lekcji było uświadomienie uczniom znaczenia kompleksów leśnych i ich wartości, a także zapoznanie ich z problemem deforestacji na świecie. Cel metodyczny lekcji otwartej to pokaz metod aktywizujących uczniów i wymiana doświadczeń oraz wiedzy nabytej w ramach szkolenia Erasmus – Dublin październik 2022. W pierwszej części zajęć uczniowie wzięli udział w debacie panelowej dotyczącej wycinki lasów w Puszczy Amazońskiej. W drugiej zmierzyli się z techniką szybkiego notowania (odmiana dictogloss) oraz pracą w małych grupach, gdzie mieli za zadanie wspólnie, jak najdokładniej odtworzyć zasłyszany i w skrócie zanotowany tekst. Obydwie metody aktywizują nie tylko samych uczniów, ale i procesy pamięciowe.  Pozwalają uczestnikom zapamiętać większość kluczowych informacji w czasie zajęć.  

mal1

W dniach 14 - 15 kwietnia 2023r. w naszej szkole odbyły się po raz kolejny Dni Otwarte. Na te dni zaplanowano szereg ciekawych atrakcji, takich jak: warsztaty, wystawy, eksperymenty, doświadczenia, quizy, zabawy oraz rozgrywki sportowe przeznaczone dla młodzieży, która przyszła obejrzeć szkołę. Kandydaci oraz ich rodzice mogli zajrzeć do niemal każdego zakamarka szkoły. Nauczyciele oraz wspomagający ich uczniowie postarali się aby każdy odwiedzający nasze liceum mógł znaleźć coś dla siebie.
Zespół Erasmus+ przygotował tablicę informacyjną promującą trwający od marca 2022 roku projekt ``Speaking is my goal. Modern European citizens`` w ramach programu Erasmus+. Goście mogli zapoznać się z założeniami i organizacją projektu Erasmus+ w naszej szkole, a także przeczytać ciekawe i pełne pozytywnych wrażeń i cennych spostrzeżeń sprawozdania nauczycieli biorących udział w mobilnościach Erasmusa - kursów: metodycznego dla nauczycieli przedmiotów dwujęzycznych (Dublin Secondary CLIL) w Irlandii oraz językowego (Fluency&English Language Development) na Malcie (St.Juliens).

Czytaj więcej...

 
Z okazji Dni Erasmusa odbyła się Szkolna Gra Terenowa, której uczestnikami byli uczniowie klas pierwszych naszej szkoły. Dwuosobowe zespoły rywalizowały rozwiązując różne zadania związane z językiem angielskim i informatyką. Zagadki wymagały też wiedzy na temat różnych krajów Unii Europejskiej oraz programu Erasmus+.
W organizację imprezy włączyli się uczniowie klasy 3C: Kinga Grzeszczyk, Daria Helicka, Maria Laskowska, Natalia Pająk, Aleksandra Sołkowicz, Jakub Śliwiński, Aleksandra Wiśniewska, Filip Wojtunik, Dawid Wójcik, Maja Zagożdżon, Magdalena Żak.
Niezwykle ważną rolę pełniły uczennice Weronika Klita i Oliwia Gomuła z klasy 3B.
 
Uczestnicy gry wyłonieni w eliminacjach:
Oskar Cieslik, Kuba Kacprzyk - klasa 1A
Laura Trześniewska, Jacek Celi - klasa 1D
Maja Kołodziejczak, Kacper Sobolewski - klasa 1E
Błażej Płucieniczak, Maksymilian Walczyk - klasa 1E
Martyna Grzegorczyk, Nadia Gawor - klasa 1F
 

WYNIKI KONKURSU

1 miejsce - Laura Trześniewska, Jacek Celi - klasa 1D
2 miejsce - Błażej Płucieniczak, Maksymilian Walczyk - klasa 1E
3 miejsce - Oskar Cieslik, Kuba Kacprzyk - klasa 1A
 
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział.  
31 marca 2023r.

 erasmuss

Dni Erasmusa w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu 30-31.03.2023

 

Czytaj więcej...