V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Erasmus

Aktywności podejmowane przez społeczność szkolną V Liceum

w ramach projektu Erasmus+

 

Zgodnie z założeniami i celami naszego szkolnego projektu Speaking is my goal. Modern European citizens realizowanego w ramach programu Erasmus+ szczególną uwagę chcemy zwrócić na kwestie związane z otaczającym nas środowiskiem oraz jego ochroną. Postanowiliśmy uczulić naszych uczniów na ten aspekt naszego życia i zaproponowaliśmy im opracowanie pamiętnika ekologicznego na padlecie.
Termin realizacji tego zadania przypadł na miesiąc październik br. Uczniowie nie tylko mogli zaprezentować swoje pomysły w postaci redagowania wpisów na każdy dzień tygodnia w postaci tekstu, zdjęć własnych lub znalezionych w Internecie dynamicznych gifów ale też wykorzystać swoje umiejętności językowe gdyż językami realizacji zadania były angielski i niemiecki.
Do projektu na padlecie przystąpili chętni uczniowie z 7 klas: 1c, 1f, 3a, 3b ,3g, 4a, 4b pod opieką nauczycieli:
mgr Barbary Stojak, mgr Ewy Fundowicz, mgr Magdaleny Kosiec, mgr Iwony Rembowskiej
Najlepsze Padlety stworzyli Dominika Grzeszczyk (4B) oraz Kacper Jagiełło (4A). Na wyróżnienie zasługują Natalia Przygodzka (3A), Zuzanna Kaluga(4B) oraz Oliwier Węgrzyn (3B)
Taka forma multimedialnej prezentacji jest dla młodych ludzi bardzo atrakcyjna, a do tego, co jest szczególnie ważne w tzw. Zielonym Erasmusie, w pełni ekologiczna. Nasi uczniowie pokazali jak są świadomi ekologicznie. Poprzez padlety możemy dowiedzieć się jak powinniśmy segregować odpady, z czym iść na zakupy,jak dbać o rośliny i zwierzęta, czy warto sadzić drzewa, w jaki sposób możemy poprawić jakość powietrza, dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę i prąd, dlaczego warto jeść owoce i warzywa, czy sport ma wpływ na nasze zdrowie.
Reasumując, naszym celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na niekorzystne zmiany jakie zachodzą w środowisku i jaki ma to wpływ na nasze zdrowie, wdrażanie w życiu codziennym dobrych nawyków w celu ochrony przyrody, propagowanie zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz rozwijanie wśród naszych uczniów pozytywnych uczuć wobec świata przyrody.
Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za wykonanie zadania i gratulujemy pomysłowości.

Link do Padletów EKO TYDZIEŃ:

Padlet 1

Padlet 2

Padlet 3


Zespół Erasmus+

mgr Iwona Rembowska, mgr Barbara Stojak, mgr Ewa Fundowicz, mgr Magdalena Kosiec,  mgr Katarzyna Kluczny

 

3 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Z tej okazji wybrani uczniowie wraz ze swoimi opiekunami przygotowali stoiska, na których można było poznać kulturę i język wybranych sześciu krajów. W tym roku były to: Irlandia, Portugalia, Turcja, Islandia, Grecja i Szwajcaria. W tym roku po raz pierwszy zespół Erasmus+ dołączył do tego wydarzenia, organizowanego przez nauczycieli języka niemieckiego oraz angielskiego.
 
Jak zwykle można było się wiele dowiedzieć, świetnie zabawić i dobrze zjeść.
 
Dziękujemy zaangażowanej młodzieży za włączenie się w obchody tego międzynarodowego święta. Opiekunami stanowisk byli następujący nauczyciele: Julita Markiewicz, Karina Zgrzebniak, Lucyna Przychodzeń, Rafał Kosior, Katarzyna Kluczny, Magdalena Kosiec, Dorota Kacprzak, Sylwia Makuch, Jadwiga Kuś, Iwona Rembowska, Monika Pietrzyk, Małgorzata Szczepaniak, Blanka Rodkiewicz, Ewa Jeżyńska
 

21 maja przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju ( World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Rezolucja odnosi się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju. Celem obchodów tego dnia jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą. To również okazja, jak podkreśla UNESCO, do uświadomienia rządów, polityków, instytucji kultury i uczestników życia społecznego, o potrzebie przeciwstawiania się nierównościom w traktowaniu różnych kultur.

 Z tej okazji zespół Erasmus+ zorganizował Targ Różnorodności Kulturowej połączony z konkursem dla klas I naszej szkoły. Głównym założeniem tej imprezy...

Czytaj więcej...

Z wielką przyjemnością pragniemy powiadomić, że uczennica Aneta Pastuszka z klasy 3A zakwalifikowała się do finału międzynarodowego konkursu Youth on Trust Awards 2022 PERITIA - Policy, Expertise and Trust. Konkurs organizowany jest przez Polską Akademię Nauk w ramach projektu PERITIA.
Projekt PERITIA zaprasza uczniów z całej Europy by podzielili się swoimi poglądami na temat zaufania publicznego i stworzenia projektu poruszającego kwestię, która ich zdaniem jest najważniejsza w odniesieniu do tematu zaufania w życiu społecznym i politycznym. Nasza uczennica przygotowała swoją pracę konkursową w formacie krótkiego filmu w języku angielskim. 25 maja odbędzie się spotkanie on-line, podczas którego zostaną zaprezentowane prace wszystkich finalistów.
Gratulujemy serdecznie uczennicy i trzymamy kciuki za dalsze osiągnięcia.
Opiekun: mgr Iwona Rembowska

Czytaj więcej...

Kolejna akcja w ramach projektu Erasmus+ za nami...Na zakończenie obchodów Światowego Dnia Wody w dniu 28 marca 2022 został zorganizowany w aplikacji Forms szkolny konkurs "WODA".Organizatorką i pomysłodawczynią akcji była pani Barbara Stojak.

I miejsce z kompletem punktów oraz najlepszym czasem wypełnienia formularza zajęła Natalia Podkowa z klasy 2A. Uczennica otrzymała nagrodę indywidualną oraz voucher na "dzień bez pytania" dla swojej klasy.

 

Gratulujemy !