V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

 

 

 

 

Kandydaci do

V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

 im. Romualda Traugutta

w roku szkolnym 2021/2022

mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych:

 

 

 

Klasa 1B/j jest klasą dwujęzyczną

Klasy 1E1/s i 1F1/s to klasy sportowe

 

 

Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie

kwestionariusza Kandydata V Liceum KWESTIONARIUSZ TUTAJ oraz

dołączenie 2 zdjęć (podpisanych imię nazwisko klasa) 

 

Możesz trenować siatkówkę i uczyć się w prestiżowym liceum. V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta zaprasza uczniów klas ósmych do klasy o profilu piłka siatkowa.

W Radomiu w różnych placówkach oświatowych jest wiele klas tzw. sportowych. Ale klasa Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego to rodzynek w naszym mieście i regionie. Popularny SOS przy V LO to część ogólnopolskiego programu. Niewątpliwie prestiżowego, bo tego typu klasy tworzone są jedynie w renomowanych ośrodkach. Tylko przypomnieć, że ministerialny, mający wsparcie Polskiego Związku Piłki Siatkowej ośrodek SOS działa w Radomiu i jest jedyny na Mazowszu. Podobnie ma się sytuacja w innych województwach.

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2020/2021 kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie

do klasy sportowej 1E/s

- klasa 1E1/s  piłka ręczna dziewcząt

- klasa 1E2/s piłka siatkowa chłopców

W klasie sportowej (1E/s) w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie będą realizować program rozszerzony z następujących przedmiotów: język angielski, biologia, chemia

Ilość godzin WF i zajęć sportowych w poszczególnych latach: 10h/ 10h/ 10h/ 10h


 

Do klasy pierwszej oddziału sportowego w V Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania, piłki ręcznej (dziewczęta) piłki siatkowej (chłopcy), wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

  


 

Klasa 1E1/s - PIŁKA RĘCZNA

Próba sprawności fizycznej dla kandydatek do klasy 1E1/s (piłka ręczna dziewcząt) odbędzie się 

29 czerwca 2020 r. o godz. 1400  

Kandydatki, które z przyczyn niezależnych nie przystąpiły do próby sprawności fizycznej w pierwszym terminie mogą do niego przystąpić w dodatkowym terminie 

21 lipca 2020 r. o godz. 1400

Charakterystykę próby sprawności fizycznej przedstawiaZałącznik 1 

 


 

Klasa 1E2/s  - PIŁKA SIATKOWA

Próba sprawności dla kandydatów do klasy 1E2/s (piłka siatkowa chłopców) w bieżącym roku szkolnym decyzją Ministerstwa Sportu, została odwołana.

Kandydaci zostaną zakwalifikowani na podstawie wypełnionej ankiety - Załącznik 2 oraz przesłanego nagrania. 

Nagranie obejmuje 30 sekundowy test odbicia piłki oburącz górą i dołem.

Uzupełnioną ankietę oraz nagranie należy przesłać do 29 czerwca 2020 r.  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych nie przesłali ankiety oraz nagrania w pierwszym terminie mogą wysłać ją w dodatkowym terminie  do 21 lipca 2020 r. 

Ważne:  
Wypełniając ankietę uczeń zaznacza "krzyżykiem" (x) swoje osiągnięcia oraz wpisuje osobę, która może je potwierdzić. Ilość otrzymanych punktów odpowiada największemu osiągnięciu (max. 150 pkt.). Dodatkowo może otrzymać 0-50 pkt. na podstawie przesłanego nagrania - 30 sek. film, na którym pokaże swoje umiejętności, odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym. Ocenie podlega technika wykonanego ćwiczenia, której będą dokonywać trenerzy RCS CZARNI RADOM uczący w VLO.