V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Szczegółowe informacje dla kandydatów do klas pierwszych

na rok szkolny 2023/2024harm2324

 


 Informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego można znaleźć w Harmonogramie rekrutacji ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty   TUTAJ

 

Informacje o szczególnych osiągnięciach, za które można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji znaleźć można w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2023/2024  TUTAJ

 

Przewodnik dla Rodziców - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 TUTAJ

 


Ważne adresy
https://www.gov.pl/web/edukacja
https://www.kuratorium.waw.pl/ (zakładka: Rodzice i uczniowie – Rekrutacja do szkół)
https://www.ore.edu.pl/
https://www.oke.waw.pl/

 

dni OTW1

 

 

 


 Klasa dwujęzyczna:

Sprawdzian kompetencji językowych będzie obejmował  zagadnienia leksykalne i gramatyczne obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty i będzie składał się z następujących części:

 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość słownictwa (10 pkt)

 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość gramatyki (10 pkt)

 - rozumienie tekstów czytanych (10 pkt) 


 Klasa sportowa:

 Test sprawności fizycznej piłka siatkowa chłopców obejmuje:

 1. Bieg po kopercie.

 2. Przewrót w przód o nogach wyprostowanych.

 3. Przewrót w tył o nogach wyprostowanych.

 4. Wyskok dosiężny z rozbiegu.

 5. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

 6. Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym.

 7. Atak piłki po prostej z własnego podrzutu.

 8. Zagrywka.