V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

 erasmuss

Dni Erasmusa w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu 30-31.03.2023

 

Czwartek - 30.03. 2023  DUŻA SALA GIMNASTYCZNA:

Część 1

9.10 – 9.25: Sprawozdania z prowadzonych projektów eTwinning.

Biorą udział klasy: 1b,1d, 2a, 2e,1 s (2 uczniów) oraz nauczyciele:

1d  (P. K. Kluczny i P.B.Sałek), 1s (2 uczniów) (P. I. Rembowska), 2a (P. M. Szczepaniak, P. S. Makuch), 1b (P. U. Gołąbek), 2e ( P. E. Fundowicz).

9.40 – 10.00  Prezentacja dotycząca programu Erasmus+, granty dla młodzieży.

(P. E. Fundowicz)

Część 2

10.00 – 10.30  Przywitanie gości przez Dyrekcję szkoły.

Prezentacja Fundacji My Future - Natalia Różańska - prezeska fundacji, przedstawienie celów i zakresu działalności fundacji, przedstawienie szkoły z Santorini (grecka nauczycielka)  i V  LO  z Radomia ( uczennica z kl. 2 E)

10:30-11:00  - prezentacja ZERO FOOD WASTE- wprowadzenie do warsztatu przez Annę Dąbrowską, wolontariuszkę fundacji.

Biorą udział klasy:  1b (P. Urszula Gołąbek), 1d (P. Katarzyna Kluczny), 1s (dwóch uczniów), 2a (P.  P. Włoskiewicz, P. A. Sitkowski, P. P. Dudek),  2e (P. D. Gajda)

Biorą udział również: przedstawiciele klas pierwszych  uczestniczący w warsztatach Zero Food Waste z młodzieżą grecką.

11:00-11:15 - przerwa na kawę

Część 3

Workshop Zero Food Waste

Biorą udział reprezentanci klas pierwszych! (4 osoby z klasy)

11:15-11:45 praca w grupach. Warsztaty Fundacji My Future Zero Food Waste.

11:45-12:15  prezentacje grupowe

12.15- 12.30 Zakończenie i podsumowanie  warsztatów. Podziękowania. Wspólne odtańczenie Zorby i Belgijki.

  

Czwartek -30.03.2023 MAŁA SALA GIMNASTYCZNA:

10.10- 10.50

Warsztaty zdrowego żywienia (P. E. Fundowicz). Biorą udział klasy 1e gr.2, 1f, 3a.

11.00- 11.15 przerwa na kawę.

11.15-12.40

Warsztaty plastyczne, wykonanie plakatów -  klasa 2c oraz  przedstawiciele klas pierwszych (P. B. Oracz).

 

Piątek  - 31.03.2023 DUŻA SALA GIMNASTYCZNA:

10.10- 11.40

Mecz piłki siatkowej z okazji Dni Erasmusa (P. Ł. Staniewski) .

Biorą udział klasy: 1s – rozgrywająca oraz klasy zaproszone 2e, 2h ,1d.

Godz. 10.10

klasa 2e (P. J. Markiewicz, P. Ł. Jakóbczak), 2h (P. K. Kluczny, P. K. Witczak), 1d (P. A. Kowalska)

Godz. 10.50

klasa 2h (P. D. Falkiewicz), 1d (P. K. Kluczny, P. D. Nobis), 2e (P. I. Rembowska, P. B. Rodkiewicz).

10.00-12.00

Szkolna Gra Terenowa z okazji Dni Erasmusa (P. M.Siara i P.J.Dwornik)

Atrakcje towarzyszące:

-składanka muzyczna popularnych utworów europejskich-uczniowie ze szkolnego radiowęzła pod kierunkiem P. D.Gajdy i P. A.Gierwatowskiej

-dekoracje szkoły i wystrój sal gimnastycznych- P. B.Oracz.

-zaproszenie mediów-P. A.Gierwatowska

-zaprezentowanie relacji fotograficznej z mobilności nauczycieli „Irlandia i Malta” przygotowanej przez P.D.Kacprzak i P.M.Kosiec