V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

W dniu 23 marca 2023r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego poświęcone zintegrowanemu kształceniu językowo- przedmiotowemu CLIL. Warsztaty zorganizowała i poprowadziła mgr Iwona Rembowska w ramach dzielenia się wiedzą zdobytą na kursie metodycznym Dublin Secondary Clil for teachers who teach their subjects bilingually, 16-29 October 2022, realizowanym w zakresie mobilności kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+, projekt krótkoterminowy Speaking is my goal. Modern European citizens w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im Romualda Traugutta w Radomiu.

Program warsztatów obejmował następujące zagadnienia:

1.Język jako narzędzie mediacji poznawczej w zintegrowanym nauczaniu językowo- przedmiotowym CLIL
2.Rozwijanie kreatywności ucznia i jego wrażliwości artystycznej w procesie kształtowania umiejętności językowych na lekcjach języka angielskiego w szkole średniej
3.Zastosowanie gier i materiałów cyfrowych w podejściu CLIL na zajęciach językowych dla młodzieży
4.Lekcja odwrócona języka angielskiego w szkole średniej
5.Scenariusze lekcji z języka angielskiego wykorzystujące elementy metody CLIL
Uczestnicy:
mgr Sylwia Makuch
mgr Monika Pietrzyk
mgr Paulina Piotrowska
mgr Blanka Rodkiewicz
mgr Małgorzata Szczepaniak
mgr Karolina Witczak


Wszystkim Paniom anglistkom bardzo dziękuję za czynny udział w zajęciach warsztatowych.
Iwona Rembowska