V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Nasz projekt Speaking is my goal. Modern European citizens realizowany w ramach progrmu Erasmus+ został zgłoszony przez koordynatorkę projektu do konkursu fotograficznego Selfie+ organizowanego przez Fundację Systemu Edukacji FRSE.

Poprzez dodanie zdjęć oraz opisów działań na platformie Selfie+ realizatorzy projektów mogą pochwalić się swoimi dokonaniami, upowszechniać wyniki pracy nad projektem, a przede wszystkim pokazać potencjalnym przyszłym beneficjentom programów wspieranych przez Fundację, że warto korzystać z oferty FRSE.

Edycja Konkursu Selfie+ 2022 odbyła się pod hasłem: „Wyraź siebie, inspiruj innych”. Nasz projekt startował w kategorii: Twój projekt w jednym ujęciu – za pomocą jednego autorskiego zdjęcia należało przedstawić główny temat działań projektowych oraz krótko opisać działania jakie realizujemy w naszym projekcie. Termin zgłoszeń minął 30 grudnia 2022r.

Konkurs Selfie+ przeznaczony jest dla beneficjentów programów:

  • Erasmus+;
  • PO WER;
  • Europejski Korpus Solidarności;
  • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży;
  • Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży.

W konkursie mogły wziąć udział zdjęcia z projektów realizowanych od początku funkcjonowania powyższych programów. Mogli je zgłaszać realizatorzy projektów, których działania zakończyły się lub trwają nadal.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji(FRSE) – Od 1993 r. zarządza europejskimi programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

Pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (od 2014 r.) i Europejskiego Korpusu Solidarności (od 2018 r.). Na arenie międzynarodowej reprezentuje Polskę, a w kraju organizuje nabory i nadzoruje finansowanie projektów. Łączny budżet przeznaczony na inicjatywy realizowane w ramach obu tych przedsięwzięć w latach 2021–2027 przekroczy 29 miliardów euro w skali całej Europy. Realizuje także Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i program Edukacja finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W FRSE mieszczą się polskie biura sieci informacji o edukacji w Europie Eurydice, European Language Label (ELL), Zespołu Ekspertów Bolońskich, SALTO-Youth, eTwinning, Eurodesk, a także Krajowe Centrum Europass.

W przeszłości FRSE pełniła także rolę narodowej agencji lub krajowego punktu kontaktowego programów UE.