V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Zgodnie z założeniami szkolnego projektu Speaking is my goal. Modern European citizens w ramach programu Erasmus+ w dniu 1 grudnia 2022r odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, jej historii i zasadach funkcjonowania, doskonalenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytych informacji, kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa oraz szkolna integracja.Co ciekawe konkurs odbył się w niekonwencjonalnej formie - na platformie Kahoot. Uczestniczyło w nim 50 uczniów z różnych klas V LO.

Uczestnicy w parach rozwiązywali quiz na platformie Kahoot . Forma internetowego quizu i natychmiastowej informacji zwrotnej, czy uczestnik odpowiedział poprawnie na pytanie oraz które miejsce zajmuje, sprawiła dużą satysfakcję grającym. Atmosfera konkurencyjności, rywalizacji i mobilizacji przy każdym kolejnym pytaniu towarzyszyła uczniom podczas całego konkursu. Ponadto połączenie popularyzacji idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczniów naszego liceum wraz z doskonałą zabawą sprzyja rozwijaniu zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej a także kształtowaniu umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej.

Organizatorkami konkursu były: mgr Barbara Stojak oraz mgr Agnieszka Gierwatowska

Wyniki konkursu

I miejsce:

Zuzanna Kowalczyk 3A

Natalia Przygodzka  3A

II miejsce:

Filip Czarnecki  3A

Igor Forysiak     3A

III miejsce:

Wiktoria Kwiecińska  1B

Nikola Salińska            1B

 

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM !!!

 Aby, dodatkowo do konkursu, upowszechniać wiedzę oraz pokazać jak barwna i różnorodna jest Europa zostały przygotowane przez uczniów z klas 1D oraz 2E informacje o Unii Europejskiej, które znajdują się na tablicach Erasmusa na korytarzu szkolnym oraz w sali Erasmus+ A12. Nad całością czuwały panie: mgr Iwona Rembowska i mgr Katarzyna Kluczny.