V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

W dniach 23 maja - 6 czerwca odbył się szkolny konkursu językowo-plastyczny ENGLISH AROUND US.
Uczestnicy mieli za zadanie zebrać ze swojego otoczenia autentyczne materiały anglojęzyczne np. nagłówek prasowy z tytułem programu, fragment ulotki reklamowej z napisem sale lub opakowania produktu spożywczego, środka czystości, itp. i samodzielnie przygotować pracę w formie kolażu z zebranymi materiałami.
Wyniki konkursu:
 - Miejsce pierwsze Aleksandra Królikowska klasa 2E
 - Miejsce drugie Natalia Kijas klasa 1B
 - Miejsce trzecie Natalia Król klasa 3F

Wszystkim finalistom i uczestnikom serdecznie gratulujemy. Nagrody zostaną przekazane laureatom w dniu zakończenia roku szkolnego.
Komisję konkursową stanowili nauczyciele języka angielskiego: Monika Pietrzyk, Małgorzata Szczepaniak, Małgorzata Grochowiecka oraz Blanka Rodkiewicz.

Poniżej prace nagrodzonych.

 

Miejsce 1

Miejsce 2

 Miejsce 3