V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

21 maja przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju ( World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Rezolucja odnosi się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju. Celem obchodów tego dnia jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą. To również okazja, jak podkreśla UNESCO, do uświadomienia rządów, polityków, instytucji kultury i uczestników życia społecznego, o potrzebie przeciwstawiania się nierównościom w traktowaniu różnych kultur.

 Z tej okazji zespół Erasmus+ zorganizował Targ Różnorodności Kulturowej połączony z konkursem dla klas I naszej szkoły. Głównym założeniem tej imprezy...

było promowanie wśród uczniów różnorodności kulturowej świata jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować. Klasy w przydzielonych salach lekcyjnych przygotowały daną kulturę w następujących kategoriach konkursowych (konkurencjach):

1. Wystrój tematyczny sali zgodny z przydzielonym państwem.

2. Przebranie w strój symbolizujący dany kraj lub regionalny oraz barwy narodowe.

3. Przygotowanie stołu z potrawami regionalnymi lub charakterystycznymi dla danego kraju.

4. Muzyka charakterystyczna dla danego państwa słyszalna w tle.

5. Wykonanie plakatu w rozmiarze A1 w postaci tradycyjnej lub mapy myśli oraz jego prezentacja.

Państwa przydzielone poszczególnym klasom:

1A Japonia

1B Indie

1C Turcja

1D Irlandia

1E Chiny

1F Hiszpania

1G Meksyk

1H Grecja

 

Pierwszoklasiści m.in przebrali się za Chińczyków, Irlandczyków, Greków, Meksykan. Obejrzeliśmy hiszpańską Corridę, japońskie mangi. Uczniowie zatańczyli belgijkę, taniec indyjski oraz Sirtaki czyli grecki taniec znany pod nazwą Zorba. Przygotowali również gry i quizy. Mogliśmy obejrzeć i wysłuchać ciekawych prezentacji o danym państwie, podziwiać kolorowe wystroje sal, posłuchać muzyki oraz skosztować specjałów kuchni narodowych. Dzięki występom uczniowie mogli dowiedzieć się, jak zróżnicowany kulturowo jest nasz świat.

Różnorodność jest wspólnym dziedzictwem ludzkości oraz źródłem kreatywności i niezbędnym elementem dla dynamicznego rozwoju społeczeństw. Ochrona różnorodności kulturowej stanowi integralną część praw człowieka i jako taka powinna być postrzegana jako nakaz etyczny. Chroniąc różnorodność chronimy równocześnie prawa mniejszości, zagrożone języki oraz prawo do edukacji i ekspresji w języku ojczystym.

 

Iwona Rembowska