V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Sprawozdanie podsumowujące projekt Global Climate Change realizowany na platformie cyfrowej eTwinning oraz eTwinningLive Twinspace

Czym jest eTwinnig?

eTwinning to nazwa jednego z programów Unii Europejskiej, którego celem jest umożliwienie internetowego kontaktu między szkołami i przedszkolami z wielu państw europejskich (także spoza UE), aby nauczyciele i uczniowie realizowali międzynarodowe i wewnątrzkrajowe projekty międzyszkolne.

Projekt Global Climate Change ID337183 był pierwszym projektem realizowanym przez zespół Erasmus + od stycznia do kwietnia 2022r w ramach założeń projektu Speaking is my goal. Modern European citizens. Był to międzynarodowy projekt ekologiczny, skierowany do nauczycieli i uczniów, w całości opracowany i wdrożony przez nauczycieli z Turcji. Szkołami partnerskimi było nasze liceum oraz technikum z Węgier.

 

 

Języki projektu
angielski, turecki, niemiecki
Grupa wiekowa uczniów
Od 15 do 17
Przedmioty
biologia , geografia , nauki przyrodnicze , ochrona środowiska , język angielski, język niemiecki

Narzędzia TIK

Canva, Dokumenty Google, Prezentacje Google, Jamboard, JigsawPlanet, Google Maps, AvatarMaker, Padlet, Pixton, BlogSpot, ChatForum, Zoom, TwinBoard (TwinSpace projektu), ankieta do strony (TwinSpace projektu)

Ogólnie o projekcie
Ideą tego projektu było nauczenie młodych ludzi czym jest globalna zmiana klimatu, jakie skutki widzimy w jej wyniku i co możemy zrobić, aby temu zapobiec. W tym kontekście staraliśmy się zapewnić uczniom nie tylko samą naukę ale nabywanie wiedzy poprzez wykonywanie przydzielonych zadań i czynności. Poprzez różne działania aktywizujące mające na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat globalnych zmian klimatycznych oraz podnoszących ich świadomość na temat konsekwencji tych zmian i informowanie uczniów o tym, co należy zrobić, aby tym zmianom zapobiec udało nam się pokazać, że wszelkie prace technologiczne i czynniki, takie jak produkcja przemysłowa, recycling, oszczędzanie zasobów, które ułatwiają nam życie, mogą zminimalizować szkody dla środowiska i przekształcić te prawidłowe zachowania w styl życia.

Postęp działań

STYCZEŃ
- Wymiana informacji o projekcie ze szkołami partnerskimi, przygotowanie różnych plakatów o otaczającym nas środowisku i tablic tematycznych do projektu oraz jego promocja.
- Oglądanie na lekcjach filmów dokumentalnych wyjaśniających czym jest efekt cieplarniany i przeprowadzanie eksperymentu z kawałkiem lodu pokazującego jak działa efekt cieplarniany.
- Zasianie roślinek w doniczkach w celu zmniejszenia emisji CO2.
- Stworzenie wspólnego kalendarza ekologicznego. Każdy miesiąc to inne hasło ekologiczne oraz zobrazowane działanie na rzecz środowiska.
LUTY
-
Badanie czym są nieodnawialne źródła energii i określenie ich szkód dla środowiska. Tworzenie mapek tych zasobów na przykładzie Polski.
-
Badanie czym są odnawialne źródła energii i określanie ich ewentualnych szkód dla środowiska oraz badanie ich korzyści. Tworzenie mapek tych zasobów na przykładzie Polski.

MARZEC

- Odbycie szkolenia na temat czynników powodujących zanieczyszczenie środowiska i sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom. Przeprowadzenie warsztatu recyklingu w celu zminimalizowania zanieczyszczenia środowiska oraz pokazania jak można przetwarzać różne rzeczy aby móc je ponownie wykorzystywać.

- Przeprowadzenie webinaru na temat korzystania z narzędzi Web 2.0 (Pixton).

- Dostarczenie informacji o śladzie węglowym i obliczanie własnego śladu węglowego oraz przygotowanie komiksów o śladzie węglowym w programie Pixton.

- Wspólne działanie zespołów z tej samej szkoły w celu zwrócenia uwagi na ten problem w ramach Światowego Dnia Wody 22 marca (np.dzień niebieski, przygotowanie tablicy, przygotowanie konkursów, filmiku, robienie prezentacji…)

KWIECIEŃ

- Przeprowadzenie badania logicznego na temat konsekwencji globalnych zmian klimatycznych.

- Przygotowanie prezentacji o różnych parkach narodowych i przedstawienie jej innym zespołom partnerskich szkół na spotkaniu w aplikacji Zoom, aby podkreślić znaczenie bioróżnorodności.

- Promocja projektu na Dniu Otwartym Szkoły oraz wystawa prac recyklingowych zrobionych przez naszych uczniów.

- Ewaluacja projektu i podsumowanie.

Spodziewane rezultaty i korzyści wynikające z projektu

Komunikacja i współpraca między uczniami podniesie ich świadomość zmian zachodzących w świecie, w którym żyją, Posiadanie wiedzy na temat tego, co należy zrobić, aby tym zmianom zapobiec, dlaczego należy chronić zasoby biologiczne, to jedne z oczekiwanych rezultatów tego projektu. Możliwość kontaktu z rówieśnikami z zagranicznych szkół pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. Poza tym, jeśli projekt zakłada, że każda z grup wykona część jakieś pracy, uczniowie poczują ciężar odpowiedzialności za całość projektu – muszą dołożyć swoją cegiełkę, by projekt się udał. Realizacja dobrze przemyślanego i dobranego do grupy projektu zwiększa motywację uczniów do nauki, umożliwia im rozwijanie zainteresowań, poznanie nowych narzędzi cyfrowych oraz uczenie się przez działanie i zabawę. Nasi uczniowie mają okazję nawiązać kontakt z rówieśnikami, ale także poznać ich styl pracy, porównać się z nimi i uczyć się od siebie nawzajem. W przypadku naszego projektu międzynarodowego młodzież ma możliwość poznania innej kultury, co pomaga w wyzbyciu się różnych stereotypów na temat innych narodów oraz podkreśleniu wartości samodzielnego i krytycznego myślenia.

Jedną z najważniejszych korzyści eTwinningu jest również współpraca pomiędzy nauczycielami i uczniami. W ramach naszego projektu nauczyciele współpracują i organizują zadania dla swoich uczniów. Odgrywają aktywną rolę, komunikują się, badają, podejmują decyzje, okazują sobie szacunek i zdobywają umiejętności XXI wieku.

Uczniowie zaangażowani w projekt eTwinning Global Climate Change:

Klasa 3A

Amelia Bojarska

Agnieszka Dyfińska

Dominika Figura

Patrycja Olejnik

Aneta Pastuszka

Daria Ryszkowska

Magdalena Stanios

Opiekun: mgr Iwona Rembowska

 

Klasa 2B

Martyna Foder

Oliwia Gomuła

Sara Kucharska

Opiekun: mgr Magdalena Kosiec

 

Klasa 1Fs

Aleksandra Borkowicz

Dominika Figarska

Maja Kwiatkowska

Paweł Kwiatkowski

Maja Małecka

Maja Mazurek

Wiktoria Sadownik

Oliwia Zielińska

Opiekun: mgr Sylwia Makuch

 

Klasa 2A

Aleksandra Kowalczyk

Klasa 2B

Daria Przydatek

Małgorzata Stawarz

Maja Safian

Klasa 3B

Tytus Czubak

Mateusz Kamiński

Opiekun: mgr Barbara Stojak

 

Naszym uczniom za zaangażowanie, współpracę i pracę zespołową na rzecz projektu SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

Zespół Erasmus+ oraz eTwinning

Iwona Rembowska - koordynator

Ewa Fundowicz

Magdalena Kosiec

Sylwia Makuch

Barbara Stojak