V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

W związku z Dniem Edukacji Prawnej uczniowie klas 3c i 3e dzięki Pani Agnieszce Gierwatowskiej udali się z wizytą do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej. Uczniowie zwiedzali budynek Sądu, a podczas spotkania z Sędzią mieli możliwość zapoznać się z zasadami funkcjonowania sądów powszechnych, podstawowymi zasadami przebiegu postępowania przed sądem. Uzyskali też wiedzę w zakresie praw i obowiązków wynikających z częstych sytuacji życiowych oraz z zakresu odpowiedzialności za czyny niedozwolone. Uczniów interesowała też wiedza na temat preorientacji zawodowej, co trzeba zrobić, aby zostać prawnikiem. Dziękujemy Pani SSO Joannie Kaczmarek – Kęsik oraz Panu SSR Grzegorzowi Wysmolińskiemu, którzy poświęcili swój czas i z zaangażowaniem oprowadzali uczniów po budynku i opowiadali o pracy w Sądzie. Dzień Edukacji Prawnej obchodzony jest 15 marca, a tegoroczne hasło „Łączy nas praworządność” nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji toczącej się poza naszymi granicami wojny oraz sporów o praworządność w naszym kraju.