V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Projekt Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna w ramach Akcji 1 - projekty krótkoterminowe(KA122-SCH)


Beneficjent: V liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Romualda Traugutta w Radomiu

Tytuł projektu: Speaking is my goal. Modern European Citizens.

Początek realizacji projektu: 01/03/2022
Czas realizacji: 18 miesięcy

W wyniku konkursu wniosków w styczniu 2022, nasze liceum otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w  sektorze Edukacja Szkolna, Akcji 1 Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, Programu Erasmus+. W  związku z czym przyznano szkole 35144,00 Euro na jego realizację.  

Głównym priorytetem naszej szkoły jest zapewnienie uczniom jak najwyższego poziomu edukacji oraz zwiększenie atrakcyjności poziomu nauczania. Szkoła wnioskowała o dofinansowanie projektu w zakresie mobilności kadry edukacyjnej, aby usprawnić i zoptymalizować obszary edukacyjne, podnieść umiejętności i kwalifikacje kadry szkolnej, zarówno językowe jak i metodyczne, unowocześnić narzędzia i metody nauczania, jak również program nauczania. Jednym z istotnych priorytetów projektu jest nabycie przez nauczycieli praktycznej wiedzy i umiejętności metodycznych niezbędnych do nauczania dwujęzyczności oraz nauczanie i uczenie się języków obcych poprzez zaangażowanie nauczycieli zatrudnionych w organizacji do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach zagranicznych. Celem uczestnictwa nauczycieli w kursach jest podniesienia poziomu kompetencji językowych w zakresie komunikowania się w języku angielskim oraz zapoznanie się z ideą nauczania dwujęzycznego. Ponadto, udział w kursach metodycznych stanowić będzie okazję do poznania skutecznych metod i form nauczania języka angielskiego oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z przedstawicielami kadry szkół europejskich.
W konkluzji, realizacja projektu przyniesie długotrwałe i owocne rezultaty dla całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, które będą widoczne nie tylko w trakcie realizacji głównych zadań projektowych, ale również po jego zakończeniu.

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Harmonogram działań

Zespół Erasmus Plus w składzie:
Iwona Rembowska - koordynator
Ewa Fundowicz
Magdalena Kosiec
Sylwia Makuch
Barbara Stojak