V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

 

W dniach od 12- 15 października 2019r. nasza szkoła przystąpiła do Kampanii Białych Serc. Miała ona na celu propagowanie życia bez narkotyków i przemocy. Skierowana była głównie do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Od początku 2011r. Kampania porusza wiele ważnych problemów. 

W roku 2011 była skierowana na problem osób zaginionych w szczególności dzieci i młodzieży.

W roku 2016r. Kampania poruszała problem ofiar przemocy domowej i była protestem przeciwko rosnącej liczbie osób uzależnionych, była poświęcona pamięci ofiar środków psychoaktywnych. W bieżącym roku wyraziliśmy swój sprzeciw przeciwko uzależnieniom.

W oknach naszej szkoły uczniowie wywiesili białe serduszka w celu uświadomienia ludziom, jak wielkim złem jest sięganie po narkotyki, dopalacze, leki w nadmiarze, sięganie po inne środki psychoaktywne.

 

Uczniowie wraz Dyrekcją szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły 24 października mieli na sobie ubrania koloru białego lub przypinali sobie białe serca, aby uświadomić innym, że problemu uzależnień, przedwczesnej śmierci młodych osób w wyniku stosowania używek oraz samobójstw nie można bagatelizować.

Samorząd Szkolny wraz z opiekunami panią Anną Rychlicką, panią Kariną Zgrzebniak i panią pedagog Anetą Musialik przygotował dla wszystkich uczniów komunikat. Przez radiowęzeł wygłoszono apel:

„ Koleżanki i koledzy tylko my możemy powstrzymać skalę sięgania po używki. Tak jak dziś kolorem bieli wyrażamy chęć życia bez używek, to w codziennym życiu możemy się sprzeciwić- nie sięgając w ogóle po używki. To od nas samych zależy, jak potoczy się nasze życie. Czy będziemy wolni od nałogów. Każda decyzja, którą podejmujecie ma swoje konsekwencje. Dziś wiemy, że życie możemy wygrać będąc trzeźwym i wolnym człowiekiem”.

Do życia bez nałogów zachęcał swoich rówieśników samorząd szkolny oraz uczniowie kl. Ia, b, c, d, e, f , którzy pod kierunkiem nauczyciela plastyki pani Beaty Oracz przygotowali plakaty związane z Kampanią Białych Serc.