V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

W dniach 16.- 21.09. 2018 uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Traugutta gościli swoich niemieckich kolegów ze szkoły partnerskiej w IGS Anna Seghers w Mainz. Tegoroczna wizyta zbiegła się  z 20 – leciem wymiany polsko-niemieckiej w V LO, której głównym celem jest budowanie stosunków i wzajemnych relacji opartych na zderzeniu z inną kulturą, mentalnością, sposobem bycia, konfrontacją ze stereotypami i uprzedzeniami oraz ich niwelowanie, a także doskonalenie umiejętności językowych. Świetną okazją do wzajemnego poznania był udział młodzieży  w grach integracyjnych, pracy projektowej, grze w  kręgle oraz  zwiedzaniu Radomia.

 

Niezapomniane wrażenia wywarła na uczestnikach wymiany dwudniowa wycieczka do Torunia, w czasie której mogli własnoręcznie upiec pierniki w Żywym Muzeum Piernika, poznać bliżej miasto pełne śladów Mikołaja Kopernika. Wizyta w Planetarium oraz urzekające zabytki toruńskiej starówki na długo pozostaną w pamięci uczniów. W czasie kilkudniowego pobytu w Radomiu goście z Mainz spotkali się z wiceprezydentem miasta Radomia panem Karolem Semikiem, który opowiadał o mieście, regionie oraz edukacji. Czas spędzony w mieście był  również okazją do poznania naszej kultury, zwyczajów oraz polskiej kuchni.

Pobyt gości  minął szybko, za rok spotkamy się w Mainz…

 

Wymiana z Moguncją współfinansowana jest ze środków Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży