V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Szczegółowe informacje dla kandydatów do klas pierwszych

na rok szkolny 2024/2025 


 Informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego można znaleźć w Harmonogramie rekrutacji ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty   TUTAJ

 

Informacje o szczególnych osiągnięciach, za które można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji znaleźć można w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2024/2025  TUTAJ

 

Przewodnik dla Rodziców - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025 TUTAJ

 


Ważne adresy
https://www.gov.pl/web/edukacja
https://www.kuratorium.waw.pl/ (zakładka: Rodzice i uczniowie – Rekrutacja do szkół)
https://www.ore.edu.pl/
https://www.oke.waw.pl/