V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

W dniach 08.-14.09. 2016 uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Traugutta gościli swoich niemieckich kolegów ze szkoły partnerskiej w IGS Anna Seghers w Mainz. Celem długoletniej wymiany młodzieży jest m.in. budowanie stosunków i wzajemnych relacji opartych na zderzeniu z inną kulturą, mentalnością, sposobem bycia, konfrontacja ze stereotypami i uprzedzeniami oraz ich niwelowanie, doskonalenie umiejętności językowych oraz możliwość wykorzystania uczonego języka obcego w praktyce i życiu codziennym. W programie tegorocznego spotkania nie mogło więc zabraknąć gier integracyjnych, pracy metodą projektu, wyjścia na kręgle.

Uczestnicy spotkania wzięli udział w wycieczce do Warszawy i Krakowa. Duże wrażenie wywarła na gościach wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.


Wspólnie spędzony czas był doskonałą okazją, aby goście z Mainz poznali nasz kraj. Licealiści z „Traugutta” okazali się bardzo dobrymi gospodarzami, dlatego pożegnanie nie obyło się bez łez oraz podziękowań za serdeczne przyjęcie w Radomiu.

Wymiana z Moguncją współfinansowana jest ze środków Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży