V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie V L.O.

SU jest jednym z organów szkoły, działającym na podstawie ustawy o systemie oświaty z 1991 roku.
Reprezentuje społeczność uczniowską Liceum. Przedstawia Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie dotyczące spraw bieżących. Pomaga usuwać trudności i rozwiązywać problemy napotykane przez uczniów na ich drodze..

Nasz samorząd działa bardzo prężnie. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły organizując min. wybory do Samorządu Uczniowskiego, sesję fotograficznej dla uczniów liceum, ślubowanie klas I i dzień kolorowy.
Nadzoruje wszystkie imprezy odbywające się w trakcie roku szkolnego, pamiętając o ich oprawie fotograficznej i muzycznej. Współorganizuje otrzęsiny klas I, Dzień Nauczyciela, akademię z okazji Święta Niepodległości, akademię z okazji świąt Bożego Narodzenia, konkurs „Zakochana piosenka”, Dzień Kobiet.
Promuje szkołę i dba o jej wizerunek uczestnicząc w zebraniach Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia czy Dniach Otwartych. Nasze parlamentarzystki Agata Stanios i Agata Rębisz współorganizowały turniej szachowy o Puchar Marszałka PMMR – V LO zajęło I miejsce drużynowo.
SU bierze czynny udział w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci ze środowiska, miasta i kraju. W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla ucznia naszej szkoły poszkodowanego w pożarze, na zakup protezy ręki dla Jakuba z ZST. Tradycyjnie współorganizowaliśmy imprezę „Andrzejki na sportowo”, Andrzejki i Mikołajki dla dzieci z Przedszkola nr 3, przygotowywaliśmy paczki dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka. Młodzież z naszego liceum brała udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i akcji „Góra Grosza”.
Dzięki naszemu wsparciu w ramach „Adopcji na odległość” grupa dzieci z Zambii ma możliwość nauki. Współpracujemy z Radomską Stacją Krwiodawstwa
Czas na przerwach umila nam ekipa radiowęzła.

Pracę Prezydium SU nadzorują: mgr Karina Zgrzebniak oraz mgr Anna Rychlicka

Samorząd bardzo chętnie podejmuje się realizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw uczniowskich. Dlatego jeżeli masz jakiś ciekawy pomysł na urozmaicenie życia szkolnego, zgłoś się do nas!