V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

W ramach doradztwa zawodowego klasy 3a, 3d, 3h zgodnie z profilem biologiczno-chemicznym i humanistycznym uczestniczyły w tym roku szkolnym w warsztatach z kryminalistyki przygotowanych przez insp. dr n. o zdr. Panią Anetę Pawlińską byłą Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w Warszawie. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Pani inspektor z ogromną pasją opowiadała o swojej ścieżce kariery i zdobytym doświadczeniu. Oprócz zagadnień kryminalistycznych zwróciła również szczególną uwagę na kwestię bezpieczeństwa młodych oraz zagrożenia, jakie niesie ze sobą współczesny świat.

Doradca zawodowy Monika Skórnicka