V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Uczniowie klas humanistycznych VLO 3a i 3g dzięki uprzejmości Sędzi Sądu Okręgowego Pani Joannie Kaczmarek-Kęsik oraz Sędziego Sądu Rejonowego Pana Grzegorza Wysmolińskiego mieli zaszczyt uczestniczyć w prawdziwych rozprawach sądowych. Szczególnie, iż dotyczyły one usiłowania morderstwa czy znęcania się nad małoletnimi dziećmi. Przyglądając się całemu procesowi składania zeznań, stawiania zarzutów prokuratorskich czy linii obrony uczniowie odbyli żywą lekcję WOS i doradztwa zawodowego. Mogli doświadczyć jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości RP, zapoznać się ze specyfiką zawodów prawniczych, co w przyszłości ma im ułatwić podjęcie decyzji, co do wyboru ścieżki kariery. Na początku semestru uczniowie klas trzecich i czwartych również pod opieką Pani Moniki Skórnickiej odbyli spotkanie ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Wiktorem Matusiakiem i Piotrem Bajno, którzy zaprezentowali ofertę studiów prawniczych na UW, sposób rekrutacji i udostępniali możliwość udziału w darmowym kursie WOS przygotowującym do matury.

Doradca zawodowy Monika Skórnicka