V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Konferencja “Forum nowoczesnych obywateli Europy. Edukacja i ekologia w projektach Erasmus +” już za nami. Organizatorem wydarzenia było V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu we współpracy z Akademią Handlową Nauk Społecznych. Na zaproszenie naszego liceum odpowiedziały radomskie szkoły oraz instytucje związane z oświatą: PSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka, PSP nr 34 w Radomiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Dionizego Czachowskiego, Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, Zespół Szkół Ekonomicznych, Fundacja “My Future”   oraz Akademia Handlowa Nauk Stosowanych, w której gościnnych progach zorganizowano konferencję. Mieliśmy zaszczyt gościć władze miasta reprezentowane przez wiceprezydent Panią Katarzynę Kalinowską, przedstawicieli radomskich uczelni wyższych, dyrektorów zaproszonych szkół, nauczycieli-koordynatorów programów europejskich oraz uczniów będących reprezentantami swoich szkolnych projektów Erasmus +. 

Najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele i uczniowie V Liceum w Radomiu. Uczniowie klas 1 C, 2 B,  2 D, 3 C, 3 G, 3 E przygotowali stoiska z prezentacjami i ciekawostkami na temat wybranych krajów europejskich. Uwagę przyciągał ich kolorowy strój, gadżety związane z kulturą danego kraju oraz flagi narodowe Francji, Hiszpanii, Malty, Portugalii, Włoch i Irlandii. Uczniowie chętnie udzielali informacji oraz dzielili się wiedzą na temat danego kraju. Zapraszali również gości do przytulnej kawiarenki, gdzie można było przy kawie i słodkościach spokojnie porozmawiać, nawiązać kontakty, wymienić doświadczenia.

A było tej wymiany myśli bardzo dużo! Czas upływał szybko podczas prezentowania projektów. Jako pierwsze wystąpiło V Liceum w Radomiu w osobie koordynatorki Pani Iwony Rembowskiej, która opowiedziała o początkach i przebiegu całego programu, a w szczególności o mobilności kadry nauczycielskiej do Irlandii w ramach projektu “Speaking is my goal”. Mogliśmy również wysłuchać Pani wicedyrektor Marzeny Siary, która była jedną z uczestniczek mobilności nauczycieli podczas kursu języka angielskiego na Malcie.

Zespół Szkół Technicznych reprezentowany przez Pana Marka  Miałkowskiego wraz z uczniami nauczył nas dużo o odnawialnych źródłach energii oraz pokazał znaczenie praktyk zagranicznych dla poszerzenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego młodych ludzi.

Pan Bartłomiej Świstek z AHNS uświadomił widzom znaczenie i zasięg programu Erasmus+ również na poziomie kształcenia wyższego, dając przykłady współpracy szkoły z innymi uczelniami europejskimi, zachęcając do korzystania z takich możliwości rozwoju komunikacji językowej oraz szansy na niepowtarzalny rozwój osobisty.

Przedstawicielka Fundacji “My Future” Karolina Chojnacka przedstawiła zadania i cele działania fundacji oraz wskazała w swoim wystąpieniu na znaczenie zrównoważonego stylu życia, konieczności pracy każdego z nas nad codziennymi nawykami i przyzwyczajeniami, które  mogą mocno przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Z ciekawością wysłuchaliśmy również informacji o licznych realizowanych przez fundację proeuropejskich projektach dla dzieci i młodzieży.

Nauczyciele i uczennica III Liceum Ogólnokształcącego zabrali nas w podróż do Macedonii Północnej oraz do Rumunii, które to kraje były partnerami radomskiej szkoły w realizacji projektu “ I’m a H.E.R.O”.  Szczególne wrażenie zrobiła na nas relacja uczennicy-uczestniczki projektu  barwnie  opowiadającej o bogactwie swoich osobistych doświadczeń, które mogła zrealizować dzięki projektowi.

Niezwykle miło było nam następnie wysłuchać  obszernej  relacji z realizacji licznych projektów przeprowadzonych przez PSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Nauczycielki zaangażowane w programy europejskie Pani Joanna Narożnik i Agnieszka Korcz pokazały w swojej prezentacji nowe spojrzenie na proces uczenia się właśnie poprzez angażowanie uczniów w projekty międzynarodowe.

Po raz drugi pojawił się również temat dwujęzyczności w nauczaniu, ponieważ po V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi inicjatywę tę opisała także Dyrektor PSP nr 34 Iwona Wilk oraz Pani Sylwia Wakiewicz-Carboni przedstawiając sposób realizacji dwujęzyczności w praktyce,wykorzystanie jej w projektach międzynarodowych szkoły oraz plusy wynikające z podjęcia tych działań dla szkoły i nade wszystko dla przyszłości uczniów.

Ukoronowaniem ciekawych wystąpień była prezentacja reprezentujących Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu Pani Ewy Nowak i Maliny Ślażyńskiej na temat wdrażania unijnych narzędzi, metod kształcenia oraz ekologicznych rozwiązań współfinansowanych przez Unię Europejską. Liczne doświadczenie europejskie radomskiego Ekonomika były mocno motywujące dla  obecnych na sali, bowiem kolejny raz w dniu dzisiejszym pokazały, że trud organizacji jest wart celu końcowego jakim jest mobilność uczniów i nauczycieli, nabywanie nowych umiejętności, poszerzanie horyzontów, kształtowanie charakteru, nauka samodzielności w innym kraju i środowisku.

Wszystkim wystąpieniom i prezentacjom towarzyszyła dominująca i przebijająca się przez każdą relację myśl - Erasmus+ jako program europejski to źródło ogromnych szans i możliwości dla  edukacji,dla rozwoju dzieci i młodzieży, unowocześnienia polskiej szkoły i metod kształcenia na każdym poziomie nauczania. Należy ten skarb pielęgnować i korzystać pełną garścią w szczytnym celu,któym jest przecież wykształcenie i wychowanie odważnego, pewnego siebie, posiadającego odpowiednią wiedzę, mówiącego językami obcymi i otwarcie patrzącego na świat i w przyszłość młodego obywatela Europy. 

Gorące podziękowania należą się   uczniom V Liceum zaangażowanym w organizację  konferencji, szczególnie  klasom, które przygotowały stoiska z prezentacjami i ciekawostkami o krajach europejskich, a także wspierały swoja obecnością   gości wydarzenia.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom bezpośrednio odpowiedzialnym i patronującym temu  wyjątkowemu wydarzeniu, Dyrekcji V Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta,  koordynatorkom programu Erasmus + w naszej szkole oraz szerokiemu gronu zaangażowanych w przygotowania i przeprowadzenie konferencji nauczycieli  V LO. 

Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości od strony technicznej oraz fotograficznej czuwali zawsze pomocni uczniowie klasy 3F Mateusz Skurosz i Adam Kornak , którym organizatorzy składają z tego miejsca  gorące podziękowania.