V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

6 czerwca 2023 roku o godzinie 11:30 w Audytorium Primum Akademii Handlowej Nauk Stosowanych odbyła się gala wręczenia nagród za udział w konkursie Językowym TEST YOURSELF – SPRAWDŹ SIĘ PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY! Nagrody zostały wręczone przez panią dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu Elżbietę Bartkiewicz, panią kierownik Studium Języków Obcych w AHNS Natalię Dudzińską oraz dyrektor metodyczną szkoły językowej English College, Annę Machlarz. Uroczystość uświetnił występ studentów AHNS Gabrysi i Marcina, którzy zagrali na skrzypcach i fortepianie oraz mogliśmy spotkać się z Native Speaker ze szkoły językowej English College.

Pragniemy podziękować osobom zaangażowanym w tym uczennicom V LO Nataszy Jakubiak, Magdzie Lenardt i Natalii Kijas za pomocą przy organizacji oraz naszemu zdolnemu uczniowi Mateuszowi Skurosza za przygotowanie oprawy fotograficznej.

DZIEKUJEMY NASZYM PARTNEROM Akademii Nauk Stosowanych w Radomiu https://ahns.pl/ Szkole językowej English College https://www.englishcollege.pl/ za zaangażowanie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom!!!

Zapraszamy na drugą edycję 🥰 już nie możemy się doczekać.

Nauczyciele VLO

Sylwia Makuch

Monika Pietrzyk

Małgorzata Szczepaniak