V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Prezentacja nowoczesnej, internetowej platformy szkoleniowej Młodzieżowa Siatkówka.pl - działającej w ramach Programu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych - była jednym z głównych tematów spotkania koordynatorów wojewódzkich, przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Podczas konferencji w Warszawie omówiono także pierwsze podsumowanie dotychczasowego funkcjonowania Programu w szkołach.

Siatkarskie Ośrodki Szkolne to wspólna inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej. To pionierskie i innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie ruszyło 1 września 2012 roku, w 127 szkołach w Polsce – 32 liceach i 95 gimnazjach, z udziałem 207 nauczycieli.Najistotniejszą częścią projektu było powołanie żeńskich i męskich Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w każdym województwie, co stanowi 32 ośrodki S.O.S. w całej Polsce. Na każdy Ośrodek składają się trzy szkoły gimnazjalne i jedna ponadgimnazjalna, w których szkoleni są uczniowie z klas 1-3. Łącznie systemem szkolenia objętych zostało 3035 młodych siatkarek i siatkarzy. W ramach Programu każdy Siatkarski Ośrodek Szkolny został zaopatrzony w nowoczesny sprzęt treningowy, sfinansowano także zatrudnienie wykwalifikowanej kadry szkoleniowej oraz system rozgrywek pomiędzy szkołami, które zakwalifikowały się do Programu. Podczas konferencji koordynatorów, zaprezentowano także nowoczesną internetową platformę edukacyjną dla koordynatorów, nauczycieli WF, instruktorów, trenerów, zawodników i zawodniczek oraz klubów zaangażowanych w nauczanie siatkówki dzieci i młodzieży –www.mlodziezowasiatkowka.pl

Koordynatorzy nadzorujący program w poszczególnych województwach mogą dzięki niej nadzorować prowadzenie szkoleń, monitorować prowadzone przez nauczycieli dzienniki  zajęć sportowych, uzupełniać bazy uczniów czy treningi, a także oceniać postępy szczególnie uzdolnionych uczniów. Co najważniejsze, platforma ułatwia także wymianę doświadczeń związanych z wdrażaniem planów szkoleniowych S.O.S. między zaangażowanymi w projekt osobami.

Jednym z głównych założeń programu S.O.S. była unifikacja programów szkolenia. Zostały one przekazane trenerom i nauczycielom oraz wprowadzone w całej Polsce. W ramach S.O.S. powstały plany i konspekty lekcji WF w zakresie siatkówki dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dystrybuowane są materiały dydaktyczne, w tym książki autorstwa najlepszych trenerów polskich i zagranicznych.

- Naszym głównym celem jest promocja sportu oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski. Wierzymy, że dzięki naszemu wspólnemu programowi – PZPS’ u i Ministerstwa Sportu i Turystyki – nie tylko wykształcimy przyszłych mistrzów siatkarskich, ale również pokażemy, że warto inwestować w tego rodzaju programy w innych dyscyplinach sportu – mówił Waldemar Wspaniały, szef projektu ze strony Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Program, jako pierwszy tego rodzaju ogólnopolski projekt, wpisuje się w strategię rozwoju sportu powszechnego, poprzez m.in. przesunięcie części środków ze sportu wyczynowego na sport powszechny, zwiększenie godzin obowiązkowego WF w szkołach, czy wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej do popularyzacji sportu powszechnego.

opracował: nauczyciel, źródło PZPS