V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Sprawozdanie podsumowujące projekt Speaking is my goal. Modern European citizens realizowany na platformie cyfrowej eTwinning oraz  Twinspace

Projekt  Speaking is my goal. Modern European citizens  był pierwszym projektem autorskim realizowanym od grudnia 2022r do kwietnia 2023r w ramach założeń wniosku projektowego Erasmus+  Speaking is my goal. Modern European citizens. Mówienie jest moim celem. Nowocześni obywatele Europy . Był to międzynarodowy projekt językowy, skierowany do nauczycieli i uczniów, w całości opracowany i wdrożony przez p. Iwonę Rembowską. Szkołami partnerskimi było nasze liceum oraz dwie szkoły średnie z Turcji: Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Beylikdüzü,Indyk STAMBUŁ, Hayrettin Duran Anadolu Lisesi Bornowa,Indyk  İZMİR oraz szkoła zawodowa Florina, Grecja.

Język projektu:

 Język angielski

Grupa wiekowa uczniów:

Od 15 do 18

Przedmioty nauczania:

Obywatelstwo, edukacja ekologiczna, europeistyka, języki obce, geografia, język i literatura

Zawodowe przedmioty nauczania:

Media audiowizualne / fotografia, pedagogika, Public relations

Kluczowe kompetencje:

Świadomość i ekspresja kulturowa, wielojęzyczność, społeczność i nauka, rozwój własny

Narzędzia TIK

Dokumenty Google, Prezentacje Google, Jamboard, Google Maps, AvatarMaker, Google Meet, TwinBoard (TwinSpace projektu), Youtube, Chatterkids

 

 Ogólnie o projekcie:

GGranice mojego języka są granicami mojego świata” Ludwig Wittgenstein. Ideą projektu było zachęcenie uczniów do swobodnego i płynnego mówienia oraz komunikowania się w języku angielskim. Młodzież aktywnie uczestniczyła w wielu kreatywnych zadaniach, aby udoskonalić swoje umiejętności językowe do poziomu swobodnego porozumiewania się w języku obcym.

Postęp działań:

Styczeń - Kwiecień:

Celem działań ogólnych było podniesienie umiejętności mówienia w języku angielskim. Uczniowie oswajali się z prezentacją ustną. Raz w miesiącu, każdy uczestnik projektu indywidualnie przygotował max 5 minutowe prezentacje na wybrane przez nauczyciela tematy.

Styczeń – Kwiecień: Zadania szczegółowe

Zadania miały na celu podnoszenie sprawności językowych do poziomu zapewniającego swobodne porozumiewanie się w języku obcym. Poszerzanie zasobu słownictwa, jakim dysponują uczniowie oraz zdobycie wiedzy na temat kultury, popkultury, geografii i  ekologii oraz umiejętności stosowania technologii komputerowej motywowało uczniów do autonomii w nauce języka obcego.

Spodziewane rezultaty i korzyści wynikające z projektu:

 

Współpraca między europejskimi szkołami w zakresie będzie promowała dziedzictwo kulturowe, różnorodność, wielojęzyczność. Podczas spotkań online uczniowie udoskonalą swoje umiejętności językowe, poznają odmienne style myślenia, nawiążą przyjacielskie relacje, a także zdobędą ciekawe doświadczenia, nową wiedzę i nieszablonowe umiejętności. Poszerzą zasób słownictwa, jakim dysponują poprzez komunikację. Zdobędą wiedzę na temat kultury, popkultury, geografii i ekologii oraz umiejętności stosowania technologii komputerowej. Metody: debaty, dramy, wywiadu, prezentacji zmotywują uczniów do autonomii w nauce języka obcego jak również do poszerzania wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, doskonalenia swoich umiejętności językowych, jak też będą stanowić zachętę do podróżowania i odkrywania świata. Uczniowie stają się reżyserami wydarzeń, w których sami uczestniczą. Zadania uczą komunikatywności, udoskonalą umiejętności wypowiadania własnych poglądów, sądów, rozwijają język ciała i gestów. Pozwalają uczniom lepiej zrozumieć przeżycia własne i innych. Różne typy zadań pomogą realizować różne obszary nauki języka obcego (gramatykę, słownictwo, komunikację, kulturę, historię i tradycje nauczanego języka).  Warunkiem koniecznym, aby praca uczniów była efektywna jest przekonanie ucznia, że nie poprawność językowa jest celem i rezultatem ćwiczenia, ale komunikatywność.

Uczniowie zaangażowani w projekt eTwinning:

Klasa 1S

Szymon Siek

Antoni Pieczeniak

Mikołaj Posuniak

Klasa 2E

Julia Kłoniecka

Naszym uczniom za zaangażowanie, współpracę i pracę na rzecz projektu SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

Iwona Rembowska