V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

W dniach 18 i 19 kwietnia 2023 odbyły się w naszej szkole wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miasta Radomia. Obie kandydatki, Maja Gaszyna z kl. 2G  i Julia Tonderska z kl. 1F uzyskały Wasze poparcie i w dniu 25 kwietnia 2023, na sesji Rady złożyły uroczyste ślubowanie. Kadencja obecnych radnych trwa do 2025 roku. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Młodzieżowej Radzie.

Samorząd Uczniowski


 Działania MRMR przyczyniają się do:- zainteresowania młodzieży strefą polityki na poziomie lokalnym,- kształtowania umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej,- rozwijania dialogu pomiędzy władzą wykonawczą, uchwałodawczą a młodzieżą,- zwiększenia zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne,- zapoznania młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego.Młodzieżowa Rada jest instytucją, dzięki której młodzież ma udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.