V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Wejście na egzamin maturalny w dniach 08.06 - 10.06.2020 r.

 Uczniowie na maturę 2020 wchodzą do budynku V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu wejściami w pawilonach oraz wejściem od strony dużej sali gimnastycznej według następującego porządku:

  • Wejście przy pawilonie I:

- Godzina 800 – uczniowie piszący egzamin maturalny w salach 15, A3, A5, A7, B1, B2.

- Godzina 1300 – uczniowie piszący egzamin maturalny w salach 15, A3, A5, A7, B1, B2.

  • Wejście przy pawilonie II:

- Godzina 800 – uczniowie piszący egzamin maturalny w salach A8, A9, C1, C2, C3, C5.

- Godzina 1300 – uczniowie piszący egzamin maturalny w salach A8, A9, C1, C2, C3, C5.

  • Wejście przy pawilonie III:

- Godzina 800 – uczniowie piszący egzamin maturalny w salach A10, D1, D2, D3, D5, w małej sala gimnastyczna (G1).

- Godzina 1300 – uczniowie piszący egzamin maturalny w salach A10, D1, D2, D3, D5, w małej sala gimnastyczna (G1).

  • Wejście przy dużej sali gimnastycznej:

- Godzina 745 – uczniowie piszący egzamin maturalny w dużej Sali gimnastycznej (G2).

- Godzina 1300 – uczniowie piszący egzamin maturalny w dużej Sali gimnastycznej (G2).

  • Główne wejście do szkoły:

- Nauczyciele V LO, nauczyciele ZSB i III LO oraz pracownicy szkoły.

Przy każdym wejściu do szkoły będzie dyżurował nauczyciel kontrolujący używanie odpowiednich środków ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) oraz sprawdzający dokument tożsamości zdającego.

 

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w latach (2019, 2018, 2017, 2016, 2015) oraz zgłosili chęć poprawy wyniku egzaminu maturalnego, proszeni się o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w celu sprawdzenia harmonogramu egzaminu maturalnego (termin, sala).

 


  

Tegoroczni absolwenci, w stosownym czasie, uzyskają informacje od wychowawców klas za pomocą dziennika elektronicznego.

 

 Drodzy Maturzyści,

w związku ze zmianami dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2020 r., proszę o zapoznanie się z całością komunikatu: WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2020 r.,  dostępnego na stronie https://oke.waw.pl

Link do dokumentu: TUTAJ

W szczególności przypominam o upływającym terminie zgłaszania problemów zdrowotnych o których mowa w punkcie 2.7, cyt.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa.

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust
i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3

W związku z powyższym,  proszę o napisanie odpowiedniego oświadczenia, podpisanie go czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłanie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informujemy, że zgodnie z § 11kb.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 891) do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu może przystąpić absolwent, który:

- w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub

- jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwent taki w terminie do 25 maja 2020 r., przekazuje informację (Załącznik 28_1905) potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu do dyrektora szkoły, która ukończył lub do dyrektora OKE, do którego złożył deklarację maturalną.

Do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną oraz dokument potwierdzający taką konieczność.

Szczegóły TUTAJ