V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

 

Dokumenty uczniów biorących udział w rekrutacji 2021/2022 NIE mogą być składane drogą elektroniczną!!! 

Należy je dostarczyć do szkoły osobiście, podpisane i zapakowane w kopertę.

Koperta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata oraz umieszczona w oznaczonej skrzynce znajdującej się wewnątrz budynku przy wejściu głównym!!! 

 Oświadczenia dołączane do wniosku:

Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu 


 

Złożenie nowego wniosku (zmiana preferencji)  można dokonać

do 14 lipca 2021 do godz. 15.00

1. wydrukuj prośbę o wycofanie wniosku TUTAJ

2. wypełnij, podpisz (rodzice / opiekunowie i kandydat)

3. złóż dokument w szkole pierwszego wyboru

 


 

Kwestionariusz kandydata V Liceum oraz zdjęcia należy dostarczyć

po ogłoszeniu listy przyjętych, przy składaniu oryginału świadectwa.

 

Kwestionaruisz do wydruku TUTAJ 

 


 

HARMONOGRAM rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 


 

 

 

 

 

Kandydaci do

V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

 im. Romualda Traugutta

w roku szkolnym 2021/2022

mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych:

 

 

 

Klasa 1B/j jest klasą dwujęzyczną

Klasy 1E1/s i 1F1/s to klasy sportowe

 

 

Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie

kwestionariusza Kandydata V Liceum KWESTIONARIUSZ TUTAJ oraz

dołączenie 2 zdjęć (podpisanych imię nazwisko klasa) 

 

Możesz trenować siatkówkę i uczyć się w prestiżowym liceum. V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta zaprasza uczniów klas ósmych do klasy o profilu piłka siatkowa.

W Radomiu w różnych placówkach oświatowych jest wiele klas tzw. sportowych. Ale klasa Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego to rodzynek w naszym mieście i regionie. Popularny SOS przy V LO to część ogólnopolskiego programu. Niewątpliwie prestiżowego, bo tego typu klasy tworzone są jedynie w renomowanych ośrodkach. Tylko przypomnieć, że ministerialny, mający wsparcie Polskiego Związku Piłki Siatkowej ośrodek SOS działa w Radomiu i jest jedyny na Mazowszu. Podobnie ma się sytuacja w innych województwach.

Czytaj więcej...