V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Informacje dla Kandydatów do klasy dwujęzycznej

przystępujących do testu kompetencji:

Termin: 29 czerwca (poniedziałek)

Miejsce: V Liceum 

Godzina: 10.00 (prosimy o przybycie 20 minut wcześniej)


 Zabierz ze sobą:

- dokument tożsamości (legitymację, dowód)

- maseczkę ochronną lub przyłbicę

- przybory do pisania


 

 

 Dokumenty do V liceum można składać drogą elektroniczną, skan lub zdjęcie,

w  temacie wiadomości należy podać nazwisko i imię kandydata.

 lub

Dokumenty w wersji papierowej, należy dostarczyć do szkoły -  zapakowane w dużą kopertę. Zaklejoną kopertę pozostawiamy w przygotowanej do tego celu urnie.

 


Ważne terminy dla kandydatów do V Liceum


 

- wniosek o przyjęcie do V Liceum (do 10 lipca(należy założyć konto kandydata, uzupełnić wniosek, wydrukować i podpisać, złożyć w szkole pierwszego wyboru)TUTAJ

dla kandydatów do klasy dwujęzycznej (1B/j) oraz klasy sportowej (1E1/s, 1E2/s) wniosek należy złożyć do 22 czerwca

- sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy 1B/j:  

29 czerwca 2020 r. o godzinie 1000 - termin I

20 lipca 2020 r. o godzinie 1000 - termin II

- próba sprawności fizycznej,  piłka ręczna dziewcząt (1E1/s ): 

29 czerwca 2020 r. o godzinie 1400- termin I

21 lipca 2020 r. o godzinie 1400 - termin II

przesłanie ankiety oraz nagrania, piłka siatkowa chłopców (1E2/s ): 

do 29 czerwca 2020 r. lub do 21 lipca 2020 r.  

adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (do 10 lipca)

- zmiana przez kandydatów preferencji, w tym zamiana szkół, do których będą kandydować (31 lipca - 4 sierpnia)

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (do 4 sierpnia)

- listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do V Liceum (12 sierpnia) publikacja na stronie internetowej szkoły oraz w budynku szkoły

- złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (13 - 18 sierpnia)

- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (19 sierpnia ) publikacja na stronie internetowej szkoły oraz w budynku szkoły

  


 

 

Zasady i harmonogram rekrutacji obowiązujące  w  Radomskich  szkołach  -  strona radom.pl
Szczegółowy harmonogram

Kuratorium Oświaty - rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

 

Kończysz ósmą klasę? Wybierz ofertę edukacyjną V LO w Radomiu

Szkoły w Radomiu szykują się do rekrutacji. Oto oferta na rok szkolny 2020/2021 V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta.
W roku szkolnym 2020/2021 popularny "Traugutt" utworzy siedem oddziałów. W ofercie znajdują się klasy przeznaczone dla pasjonatów nauk ścisłych, humanistycznych oraz sportu.
Ofertę V LO zamierzało oficjalnie przedstawić podczas tradycyjnych dni otwartych, podczas których przyszli licealiści (trak było w latach poprzednich) naocznie przekonywali się o zaletach nauki w Traugucie. Szkoła przygotowywała się do tego wydarzenia od dawna. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie byli gotowi, by promować naukę w V LO. Jednak z powodu epidemii koronawirusa kandydaci na licealistów Traugutta na razie nie mogą odwiedzić placówki.
- "W Traugucie świetnie przygotują cię do matury. W naszej szkole rozwiniesz swoje pasje, znajdziesz przyjaciół na całe życie. Możesz wybrać szkołę, w której będą widzieli w Tobie Człowieka" - zachęcają przedstawiciele V LO.


Przypomnijmy, że szkoła mieści się w centrum miasta, przy ul. Traugutta 52 a. Od lat buduje swój prestiż wśród radomskich liceów. Absolwentami szkoły jest wielu znanych radomian. Między innymi ks. biskup Adam Odzimek, Robert Prygiel, trener siatkarzy Cerrad Enei Czarnych, muzyk Kękę, czy poseł na sejm Konrad Frysztak.

nauczyciel

Oto oferta V LO dla uczniów klas ósmych w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj więcej...

Możesz trenować siatkówkę i uczyć się w prestiżowym liceum. V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta zaprasza uczniów klas ósmych do klasy o profilu piłka siatkowa.

W Radomiu w różnych placówkach oświatowych jest wiele klas tzw. sportowych. Ale klasa Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego to rodzynek w naszym mieście i regionie. Popularny SOS przy V LO to część ogólnopolskiego programu. Niewątpliwie prestiżowego, bo tego typu klasy tworzone są jedynie w renomowanych ośrodkach. Tylko przypomnieć, że ministerialny, mający wsparcie Polskiego Związku Piłki Siatkowej ośrodek SOS działa w Radomiu i jest jedyny na Mazowszu. Podobnie ma się sytuacja w innych województwach.

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2020/2021 kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie

do klasy sportowej 1E/s

- klasa 1E1/s  piłka ręczna dziewcząt

- klasa 1E2/s piłka siatkowa chłopców

W klasie sportowej (1E/s) w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie będą realizować program rozszerzony z następujących przedmiotów: język angielski, biologia, chemia

Ilość godzin WF i zajęć sportowych w poszczególnych latach: 10h/ 10h/ 10h/ 10h


 

Do klasy pierwszej oddziału sportowego w V Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania, piłki ręcznej (dziewczęta) piłki siatkowej (chłopcy), wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

  


 

Klasa 1E1/s - PIŁKA RĘCZNA

Próba sprawności fizycznej dla kandydatek do klasy 1E1/s (piłka ręczna dziewcząt) odbędzie się 

29 czerwca 2020 r. o godz. 1400  

Kandydatki, które z przyczyn niezależnych nie przystąpiły do próby sprawności fizycznej w pierwszym terminie mogą do niego przystąpić w dodatkowym terminie 

21 lipca 2020 r. o godz. 1400

Charakterystykę próby sprawności fizycznej przedstawiaZałącznik 1 

 


 

Klasa 1E2/s  - PIŁKA SIATKOWA

Próba sprawności dla kandydatów do klasy 1E2/s (piłka siatkowa chłopców) w bieżącym roku szkolnym decyzją Ministerstwa Sportu, została odwołana.

Kandydaci zostaną zakwalifikowani na podstawie wypełnionej ankiety - Załącznik 2 oraz przesłanego nagrania. 

Nagranie obejmuje 30 sekundowy test odbicia piłki oburącz górą i dołem.

Uzupełnioną ankietę oraz nagranie należy przesłać do 29 czerwca 2020 r.  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych nie przesłali ankiety oraz nagrania w pierwszym terminie mogą wysłać ją w dodatkowym terminie  do 21 lipca 2020 r. 

Ważne:  
Wypełniając ankietę uczeń zaznacza "krzyżykiem" (x) swoje osiągnięcia oraz wpisuje osobę, która może je potwierdzić. Ilość otrzymanych punktów odpowiada największemu osiągnięciu (max. 150 pkt.). Dodatkowo może otrzymać 0-50 pkt. na podstawie przesłanego nagrania - 30 sek. film, na którym pokaże swoje umiejętności, odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym. Ocenie podlega technika wykonanego ćwiczenia, której będą dokonywać trenerzy RCS CZARNI RADOM uczący w VLO.