V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta


 Klasa dwujęzyczna:

Sprawdzian kompetencji językowych będzie obejmował  zagadnienia leksykalne i gramatyczne obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty i będzie składał się z następujących części:

 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość słownictwa (10 pkt)

 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość gramatyki (10 pkt)

 - rozumienie tekstów czytanych (10 pkt) 


 Klasa sportowa:

 Test sprawności fizycznej piłka siatkowa chłopców obejmuje:

 1. Bieg po kopercie.

 2. Przewrót w przód o nogach wyprostowanych.

 3. Przewrót w tył o nogach wyprostowanych.

 4. Wyskok dosiężny z rozbiegu.

 5. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

 6. Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym.

 7. Atak piłki po prostej z własnego podrzutu.

 8. Zagrywka. 


  Termin I:

Termin II:

27 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 - sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego.

27 czerwca 2022 r. o godz. 12.00– próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 1F1/s (piłka siatkowa chłopców)

Termin III:

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

8 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 - sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego.

8 sierpnia 2022 r o godz. 12.00– próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 1F1/s (piłka siatkowa chłopców)