V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Agnieszka Gierwatowska ze swoją klasą 2f/s, przy wsparciu wolontariatu VLO, zachęcają do akcji prowadzonej przez Fundację Zaczytani.org pod nazwą Wielka Zbiórka Książek .
Przejrzyjcie swoje biblioteczki i w piątek 9.10.2020 r. przynieście do szkoły te, które przeczytaliście i możecie oddać. Zebrane książki (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) Fundacja przekaże do szpitali oraz placówek opiekuńczych i pomocowych. Zgodnie z regulaminem rok wydania książek nie może być starszy niż 2000, nie mogą to też być podręczniki i encyklopedie.

Więcej o akcji TUTAJ