V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

 

Dokumenty do V liceum można składać drogą elektroniczną, skan lub zdjęcie,

na szkolny adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

w  temacie wiadomości należy podać nazwisko i imię kandydata. 

 lub

Dokumenty w wersji papierowej, należy dostarczyć do szkoły -  zapakowane w dużą kopertę.

Zaklejoną kopertę pozostawiamy w przygotowanej do tego celu urnie.


 

- wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (należy założyć konto kandydata, uzupełnić wniosek, wydrukować i podpisać, złożyć w szkole pierwszego wyboru) - TUTAJ

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Oprócz ww. dokumentów do wniosku należy dołączyć także dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych określonych kryteriów (art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe)
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148): 

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  TUTAJ
  2. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka TUTAJ
  3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą OŚWIADCZENIE 
  4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
  5. opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
  6. zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego 1E/s (kandydaci do klasy sportowej)
  7. orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania, piłki ręcznej (dziewczęta) piłki siatkowej (chłopcy), wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (kandydaci do klasy sportowej)

 


 

Zasady rekrutacji 2020/2021 - Kuratorium Oświaty