V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy dwujęzycznej jest przystąpienie przez niego do sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się 

29 czerwca 2020 r. o godzinie 1000

Kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym

20  lipca 2020 r. o godz. 1000

 


Sprawdzian obejmuje zakres materiału obowiązujący na sprawdzianie ósmoklasisty z języka angielskiego, będzie miał następującą strukturę:

Zad.1 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość słownictwa - 10 pkt
Zad.2 - test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość struktur gramatycznych - 10 pkt
Zad.3 - czytanie (dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu)  10 pkt


Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia: 30 pkt 


 Opis klasy:

W klasie dwujęzycznej (1B/j) w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie będą realizować program rozszerzony z następujących przedmiotów: język angielski, informatyka, język polski.