V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Dnia 29.01.2019 uczennice klasy 3F Katarzyna Badowska, Marta Stysiek i Izabela Wolska wzięły udział w konkursie Entrance Scholarship Exam dla osób chcących rozpocząć studia na Aberystwyth University. Jest to jedna z najlepszych uczelni w Wielkiej Brytanii. Studiował tam m.in. książe Karol- syn królowej Elżbiety II. Konkurs odbył się on w Siedlcach i polegał na napisaniu w języku angielskim dwóch egzaminów z dwóch różnych dziedzin nauki spośród 37 oferowanych przez uczelnię. Kasia zdawała egzaminy z Informatics Technology (Informatyka) i International Politics (Polityka Międzynarodowa), a Marta i Iza z Education and Childhood Studies (Wiedza z Zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej) i Creative Writing in  English (Kreatywne Pisanie). W całej Polsce tylko 25 osobom udało się zostać laureatami konkursu i nasze uczennice zaliczają się do tego grona. Nagrodą będą obniżone progi punktowe podczas rekrutacji na Aberystwyth University.