V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Cena płyty ze zdjęciami wynosi 12 zł.
Cena płyty z filmem wynosi 10 zł. Film może być nagrany jako DVD lub jako Blu-ray (cena pozostaje bez zmian).
Chętne osoby prosimy o dokonanie wpłaty na konto Rady Rodziców z dopiskiem: imię i nazwisko zamawiającego, zdjęcia czy film, jaka technologia, ilość sztuk.
 
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednia na konto Rady Rodziców.
Numer konta Rady Rodziców: 27124057031111000049025026.
 
Termin wpłaty - do 22 grudnia 2018 r.
 
Odbiór płyt będzie możliwy w sekretariacie szkoły pod koniec stycznia 2019 r.