V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

W czwartek 11 października 2018 uczniowie VLO  odebrali z rąk vice prezydenta   Radomia pana  Karola Semika dyplomy potwierdzające zdanie międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego First Certificate. Uroczysta gala miała miejsce w Urzędzie Miejskim i była zwieńczeniem prawie dwuletniej współpracy szkoły z urzędem  w ramach projektu „Przez kształcenie do sukcesu” , finansowanego ze środków unijnych.  Projekt obejmował edukację w zakresie kilku przedmiotów,  w tym języka angielskiego. Egzamin zdało 58 uczestników kursu.  Najwyższy wynik w szkole otrzymali: Alicja Łyżwa (absolwentka z klasy 3D, niestety nieobecna na rozdaniu) i Kacper Leszczyński z klasy 3F.  Nagrody ufundowało  Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge PL214 City College w Radomiu, które przeprowadziło egzamin dla VLO.  Gratulujemy!

Koordynatorem całego projektu w szkole, jak również pomysłodawcą włączenia do programu unijnego językowych kursów egzaminacyjnych była pani profesor Katarzyna Rychlicka – matematyk i pasjonat nauki języka angielskiego. Koordynatorem kursów FC była pani profesor Dorota Kacprzak. Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do tego egzaminu to panie profesor: Anna Michalczyk, Ewa Jeżyńska, Jadwiga Kuś i Dorota Kacprzak.

Jednocześnie V LO uzyskało statut Centrum Przygotowawczego  Cambridge na rok szkolny 2018/2019. Certyfikat potwierdzający to wyróżnienie odebrała pani Dyrektor Elżbieta Bartkiewicz z rąk pani Marii Kukli-Dądy reprezentującej Centrum Egzaminacyjne City College.