V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta  decyduje suma punktów uzyskanych jako:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;

 

2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:

- języka polskiego,
- matematyki,
- najwyższa ocena z języka obcego
- najwyższa ocena z grupy przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

 

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów;

4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

Zasady przeliczania szczególnych osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty  reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)  - TUTAJ

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.