V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

 

:: DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI :: 25 października 2018 :: 

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły brali udział w projekcie realizowanym przez fundację „Instytut Spraw Publicznych” we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach. Zadanie polegało na przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla uczniów z zakresu prawa. Szkolenia w wymiarze 10 godzin lekcyjnych, z 5 klasami po 2 godziny z każdą klasą  przeprowadziła pani Marta Jeromin-Bilska posiadająca tytuł radcy prawnego. Na pierwszej godzinie uczniowie zostali zapoznani z obowiązującymi podstawowymi źródłami prawa , otrzymali informacje gdzie można uzyskać pomoc prawną oraz dowiedzieli się co oznaczają zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z postępowaniami sądowymi takimi jak: oskarżony, świadek, prokurator, sędzia, adwokat czy radca prawny.

 

 

Na drugiej godzinie radca prawny omówił podstawowe kwestie związane z prawami konsumenta, zawieraniem umów z uwzględnieniem umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i prawem autorskim w Internecie  oraz podstawowymi zasadami dotyczącymi dziedziczenia. Uczniowie zapoznali się z wzorem decyzji administracyjnej, pozwu i wyroku. Mieli również wgląd do kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego. 

Uczniowie w trakcie prowadzonych zajęć mieli możliwość zadawania pytań i poruszania innych kwestii dla nich ważnych.