V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych z językiem angielskim

 


 Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych dwujęzycznych na mocy porozumienia jest wspólny dla V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta i XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego przystępuje do sprawdzianu w szkole, w której wybrał oddział dwujęzyczny, jako pierwszą preferencję lub w szkole, w której oddział dwujęzyczny znajduje się na wyższej preferencji.

Wyniki sprawdzianu uzyskane w jednej ze szkół będą uwzględniane w drugiej szkole pod warunkiem, że kandydat wybierze na swojej liście preferencji obie szkoły.


 

 :: Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy dwujęzycznej jest przystąpienie przez niego do pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się

25 maja 2018r. o godz. 1500.

:: Za sprawdzian można uzyskać maksymalnie 30 punktów

:: Kandydaci, którzy z nie przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych w pierwszym terminie mogą do niego przystąpić w dodatkowym terminie: 

20 czerwca 2018r. o godz. 1300

  


 

  • Co to są klasy dwujęzyczne z językiem angielskim?

Klasy dwujęzyczne to klasy, w których uczniowie maja rozszerzoną liczbę godzin języka angielskiego (w roku szkolnym 2017/18 jest to 8 godzin tygodniowo). Oprócz języka, uczniowie klasy dwujęzycznej  poznają także elementy kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych. W  klasie pierwszej chemia i wiedza o społeczeństwie nauczane są dwujęzycznie - jeżykiem wykładowym jest język angielski i język polski.

W naszej szkole nauczamy dwujęzycznie co sprawia, że język angielski służy do przyswajania sobie czegoś więcej niż tylko samego języka. To edukacyjna przygoda pozwalająca na wszechstronny rozwój osobowości oraz naukę odpowiedzialności i otwartości wobec ludzi i świata. Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie również jako narzędzia do poszerzania wiedzy z innych przedmiotów.

  • Dlaczego warto wybrać klasę dwujęzyczną z językiem angielskim w naszym Liceum?

Język angielski często określany jest jako pierwszy uniwersalny język ludzkości. Coraz częściej widoczny jest  także jego wpływ na inne języki, także język polski. W czasach gdy prawie każdy uczy się języka angielskiego, bardzo trudno wyróżnić się jego lepszą znajomością, dlatego każda dodatkowa godzina ( w naszej szkole 8-8-8 godzin  tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania) poświęcona zgłębianiu języka przynosi ze sobą wiele korzyści: nie tylko większą wiedzę, ale i pewność siebie oraz swobodę w stosowaniu języka obcego w różnych sytuacjach życia codziennego, szkolnego i zawodowego.

Przykładowy test kompetencji dla kandydatów do klasy dwujęzycznej

Powyższy test zostanie uzupełniony o zadanie z języka angielskiego.

Wybierając naukę w naszym Liceum dajecie sobie szansę na biegłe opanowanie języka.

Zapraszamy!