V Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta

Kandydaci do

V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Romualda Traugutta

w roku szkolnym 2020/2021

mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych

z przedmiotami ujętymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym:

 

Klasa 1B/j jest klasą dwujęzyczną

Klasa 1E/s jest klasą sportową

 


 

 

W systemie rekrutacji klasy, dostępne dla  kandydatów do V Liceum, będą widoczne w następujący sposób: